Auteursrechtinbreuk door ongeautoriseerd gebruik van foto’s eiseres op website reisorganisatie

Print this page 14-12-2018
IEPT20180606, Rb Limburg, C&O Travel

Reisorganisatie maakt auteursrechtinbreuk door op haar website zonder toestemming en zonder naamsvermelding twee foto’s van eiser te plaatsen: schadevergoeding van € 1.620 toegewezen, proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv van ruim € 2.000.

 

AUTEURSRECHT

 

Gedaagde reisorganisatie heet inbreuk gemaakt op het auteursrecht van eiser door op haar website zonder toestemming en zonder naamsvermelding twee foto’s van eiser te plaatsen.

 

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, het bepaalde in de Auteurswet en de onvoldoende weersproken gelaten verwijzingen van eiser naar de veelvuldige vaste jurisprudentie ter zake auteurs- en licentierechten, slagen de verweren van het reisbureau; dat zij niet wist dat er rechten op de foto’s rusten, dat zij haar website heeft uitbesteed aan een marketingbureau waardoor zij niet aansprakelijk is en dat eiser haar eerst een waarschuwing had moeten geven voordat hij haar in rechte betrok, niet, zo oordeelt de kantonrechter. De reisorganisatie wordt veroordeeld in tot betaling van een schadevergoeding van € 1.620 en in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv, begroot op zo’n € 2.000.

 

IEPT20180606, Rb Limburg, C&O Travel

 

ECLI:NL:RBLIM:2018:5313