Tekeningen van onderdelen van opslagtanks niet auteursrechtelijk beschermd en geen bedrijfsgeheim

Print this page 05-07-2018
IEPT20180608, Rb Midden-Nederland, CTS

Geen bevel ex artikel 28(9) Aw om herkomst inbreukmakende goederen aan auteursrechthebbende mede te delen. Tekeningen van onderdelen van opslagtanks niet auteursrechtelijk beschermd: ontleend aan algemeen bekend Amerikaanse basisontwerp en zijn technisch en functioneel bepaald, onvoldoende toegelicht dat bij vormgeving tekeningen creatieve keuzes zijn gemaakt, aanpassingen ten aanzien van basisontwerp zijn technisch en functioneel bepaald, ook als geheel gezien zijn tekeningen van technische aard. Gebod ex artikel 47 TRIPS-verdrag om inbreukmaker te bevelen rechthebbende informatie te verschaffen over “voorman”  niet opgenomen in richtlijn en Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Ook indien ervan uit wordt gegaan dat bevel om herkomst inbreukmakende goederen inzake bedrijfsgeheimen in beginsel mogelijk is biedt dat geen soelaas: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat tekeningen bedrijfsgeheimen zijn gelet op technische aard en ontlening aan algemeen bekende Amerikaanse standaarden.

 

AUTEURSRECHTBEDRIJFSGEHEIMEN

 

CTS houdt zich bezig met het ontwerpen, produceren, verkopen, installeren, distribueren, onderhouden, modificeren en repareren van technische producten en systemen voor met name de tankopslagindustrie. Gedaagde is een onderneming die zich bezighoudt met lasersnijden, apparaten- en machinebouw, engineering en de toelevering van maatwerk in plaat- en framewerk en een deel van haar werkzaamheden uitbesteed aan derden. Gedaagde heeft op 24 november 2017 een prijsaanvraag ingediend bij VDL RIP Metaal. VDL heeft daarop CTS bericht dat de door haar bij deze prijsaanvraag ontvangen tekeningen gelijk waren aan tekeningen die zij eerder van CTS had ontvangen. CTS vordert op grond van artikel 28(9) Aw en 47 TRIPS-verdrag veroordeling van gedaagde om aan CTS de identiteit mede te delen van de (rechts)persoon van wie zij de bij de prijsaanvraag gevoegde tekeningen heeft ontvangen.

 

Het gevorderde bevel ex artikel 28(9) Aw wordt afgewezen, omdat de voorzieningenrechter van oordeel is dat de tekeningen van CTS niet auteursrechtelijk beschermd zijn. De tekeningen zijn ontleend aan een algemeen Amerikaans basisontwerp en zijn technisch en functioneel bepaald. Verder is onvoldoende toegelicht dat bij de vormgeving creatieve keuzes zijn gemaakt en zijn de tekeningen ook als geheel bezien technisch van aard. Met betrekking tot het gevorderde gebod ex artikel 47 TRIPS-verdrag wordt overwogen dat het TRIPS-verdrag geen directe werking heeft en dat deze bepaling niet in de Richtlijn bedrijfsgeheimen en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen is opgenomen. Ook indien ervan uit wordt gegaan dat een dergelijk bevel in beginsel wel mogelijk is biedt dit CTS geen soelaas, omdat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de tekeningen bedrijfsgeheimen zijn, gelet op de technische aard ervan en ontlening aan algemeen bekende Amerikaanse standaarden.

 

IEPT20180608, Rb Midden-Nederland, CTS

 

ECLI:NL:RBMNE:2018:2870