Niet langer verstrekken van perskaarten aan journalist levert geen belemmering van persvrijheid op

Print this page 14-02-2019
IEPT20180615, Rb Amsterdam, Nationale Opera

Geen beperking uitingsvrijheid door journalist niet langer persvrijkaarten meer te verstrekken: toegang voorstellingen niet belet, enkel geen vrijkaarten meer verstrekt. Dat eiser of zijn opdrachtgever kosten zal moeten maken om de voorstellingen van de Nationale Opera te kunnen blijven recenseren doet niet af aan oordeel dat vrijheid van meningsuiting niet in geding is: voorshands aannemelijk dat tal van andere journalisten geen vrijkaarten ontvangen. Niet uitnodigen journalist voor persbijeenkomsten geen beperking vrijheid van meningsuiting: belang voor- en nazit lijkt vanuit journalistiek oogpunt beperkt, eiser heeft ook producties gerecenseerd zonder persbijeenkomst bij te wonen, lang niet alle journalisten uitgenodigd voor persbijeenkomsten.

 

PUBLICATIE

 

Eiser is freelance opera recensent. Voor zijn Belgische opdrachtgever de Opera Gazet heeft hij sinds 2015 verschillende voorstellingen van de Nationale Opera gerecenseerd. Eiser heeft in een opiniestuk, verschenen in het Parool, stevige kritiek geleverd op de programmering van de Nationale Opera. De Nationale Opera heeft daardoor besloten eiser niet langer uit te nodigen voor de persbijeenkomsten en hem niet langer persvrijkaarten voor haar voorstellingen te verstrekken. Eiser stelt zich op het standpunt dat deze beslissing neerkomt op censuur en een schending oplevert van zijn grondrecht op vrijheid van meningsuiting en vrije nieuwsvergaring.

 

De voorzieningenrechter stelt dat niet aannemelijk is dat de Nationale Opera eiser de toegang tot haar voorstellingen belet nu enkel geen vrijkaarten meer aan eiser zullen worden verstrekt.  De afweging van de Nationale Opera om eiser geen vrijkaarten meer te verstrekken, levert geen belemmering van de uitingsvrijheid op aangezien het eiser vrijstaat om tegen betaling de voorstellingen van de Nationale Opera te bezoeken en te recenseren. Ook de beslissing om eiser niet langer uit te nodigen voor de persbijeenkomsten en de nazit levert geen belemmering van de persvrijheid op aangezien het belang daarvan vanuit journalistiek oogpunt beperkt lijkt te zijn.   

 

IEPT20180615, Rb Amsterdam, Nationale Opera

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:4056