Geen verwarringsgevaar tussen [naam VOF] en Beach Hotel door afstand vestigingsplaats (144 km) en andere faciliteiten

Print this page 09-08-2018
IEPT20180627, Rb Den Haag, Beach Hotel

Geen verwarringsgevaar tussen [naam VOF] en Beach Hotel: aard ondernemingen weliswaar vergelijkbaar (verschaffen onderdak in hotel dat nabij de kust is gelegen), maar partijen actief in verschillende regio’s (144 km afstand) en beschikken over verschillende faciliteiten. Ten overvloede: ook als wel sprake is van verwarringsgevaar wordt verzoek niet toegewezen: niet vast komen te staan dat handelsnaam verzoekster ouder is dan handelsnaam verweerster.

 

HANDELSNAAMRECHT  

 

Verzoekster drijft een onderneming te [vestigingsplaats] (Zeeland). Blijkens de KvK is achter handelsnamen onder meer “Beach Hotel” vermeld. Verweerster gebruikt ook de handelsnaam “Beach Hotel”. Verzoekster heeft de kantonrechter verzocht om verweerster te bevelen haar handelsnaam aan te passen. Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

 

De kantonrechter oordeelt dat er geen verwarringsgevaar bestaat. Weliswaar is de aard van de ondernemingen vergelijkbaar, omdat zij zich beide richten op het verschaffen van logies/onderdak in een hotel dat nabij de kust is gelegen, maar zij zijn actief in verschillende regio’s en beschikken over verschillende faciliteiten. De afstand tussen beide ondernemingen is 144 km. Door de plaats waar zij gevestigd zijn is bij een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument geen verwarring tussen verzoekster en verweerster te duchten. Zeker niet omdat deze consument doorgaans een hotel zal zoeken in of in de buurt van een bepaalde plaats (in dit geval [vestigingsplaats] of Noordwijk). Ten overvloede wordt opgemerkt dat ook als er wel verwarringsgevaar is het verzoek niet wordt toegewezen, omdat niet is komen vast te staan dat verzoekster haar onderneming eerder voerde onder de handelsnaam [naam  VOF] voordat verweerster haar onderneming onder die handelsnaam ging voeren.

 

IEPT20180627, Rb Den Haag, Beach Hotel

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:7745