Appellant mocht zonder nader onderzoek er niet vanuit gaan dat fotograaf auteursrecht aan model had overgedragen

Print this page 06-07-2018
IEPT20180703, Hof Den Haag, Foto zonder toestemming

(Met dank aan: Marjolein Driessen, Legaltree en Charlotte Meindersma, Charlotte's Law)

 

Appellant mocht er niet vanuit gaan dat geïntimeerde auteursrecht aan model had overgedragen en had nader onderzoek moeten doen. Model had toestemming foto te gebruiken voor promotie van haarzelf als model, waar het gebruik van de foto door appellant ter promotie van goud niet onder valt. Inbreuk op persoonlijkheidsrechten geïntimeerden door tekst “Fortunate Gold” in grote letters over foto heen te tonen en door gebrek aan naamsvermelding. Schadevergoeding volgens tarieven Stichting Foto Anoniem. Kostenveroordeling eerste aanleg van € 4.300,16 ligt ruim onder indicatietarief eenvoudige bodemzaak van € 8.000 en is proportioneel. Appellant krijg gelegenheid te reageren op proceskosten geïntimeerde in hoger beroep.

 

AUTEURSRECHT - FOTOWERKEN

 

Hoger beroep tegen het vonnis van 3 oktober 2016 (IEPT20161003), waarin een schadevergoeding van € 2.732 werd toegewezen voor auteursrechtinbreuk en verminking van een foto.

 

Het betoog van appellant dat het model dat op de foto staat afgebeeld hem had meegedeeld dat zij rechthebbende was van de foto en hij er dus vanuit mocht gaan dat geïntimeerde het auteursrecht aan haar had overgedragen faalt. Het gaat erom of het auteursrecht daadwerkelijk is overgedragen en dat is niet het geval. Integendeel, geïntimeerde verklaart uitdrukkelijk dat het auteursrecht nog bij hem rust en het staat vast dat op de foto die aan appellant was geleverd de naam van geïntimeerde in combinatie van het copyrightteken © staat. Appellant had dus niet zonder nader onderzoek ervan uit mogen gaan dat het model rechthebbende is.  Partijen zijn het erover eens dat geïntimeerde het model toestemming heeft gegeven de foto te gebruiken ter promotie van haarzelf als model. Het verweer van appellant dat zijn gebruik van de foto onder deze toestemming valt wordt verworpen, aangezien het gebruik van appellant van de foto ter promotie van goud  was en niet ter promotie van het model.

 

De grief tegen het oordeel van de kantonrechter dat sprake is van inbreuk op het persoonlijkheidsrecht van geïntimeerde faalt, omdat de toevoeging van de tekst “Fortunate Gold” in grote letters over de foto heen als wijziging van het werk in de zin van artikel 25(1) sub c Aw. Daarnaast was bij ten minste een deel van de op de website gepubliceerde foto’s de naamsvermelding van geïntimeerde niet zichtbaar. De grief tegen de verschuldigde schadevergoeding faalt ook. Appellant heeft onvoldoende gemotiveerd bestreden dat het redelijk en gebruikelijk is om als professioneel fotograaf tarieven te hanteren die aansluiten bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem. Appellant heeft namelijk niet eens genoemd welke tarieven wel redelijk en gebruikelijk zijn. Gelet hierop en het feit dat vaststaat dat geïntimeerde een professioneel fotograaf is, kunnen de tarieven van Stichting foto Anoniem in deze zaak gelden als richtsnoer voor de schadeberekening.

 

De grief tegen de proceskostenveroordeling in eerste aanleg faalt. De toegewezen proceskostenveroordeling (€ 4.300,16) ligt ruim onder het indicatietarief voor een eenvoudige bodemzaak van € 8.000 en proportioneel. Voor zover is betoogd dat de zaak moet worden aangemerkt als zeer eenvoudige, niet bewerkelijke zaak in de zin van de sinds 2017 geldende indicatietarieven, verandert dat niet de conclusie van het hof. Daargelaten dat deze indicatietarieven na het kantonrechter vonnis pas van toepassing zijn geworden, valt de zaak naar het oordeel van het hof niet onder deze categorie, omdat appellant de foto heeft gebruikt in het kader van het (concept) bedrijf MrFortunate, dat aanvankelijk geen reactie is gegeven op de sommatie en dat meerdere reminders nodig waren en de foto na verwijdering opnieuw op de Faceboekpagina van appellant is verschenen. Appellant krijgt nog de gelegenheid zich over de proceskosten van het hoger beroep uit te laten, omdat hij daar nog geen mogelijkheid voor heeft gehad.

 

IEPT20180703, Hof Den Haag, Foto zonder toestemming

 

ECLI:NL:GHDHA:2018:1773

 

(kopie origineel arrest)