Uitzending Meldpunt! (Omroep Max) en artikel Follow The Money over Anbo niet onrechtmatig

Print this page 31-07-2018
IEPT20180712, Rb Amsterdam, Anbo v Omroep Max

Uitzending Meldpunt en artikel Follow The Money over de jaarcijfers, het teruggelopen ledenaantal en het bestuur van Anbo niet onrechtmatig: Met betrekking tot uitlaten van de journalist van FTM vervult Omroep Max  een boodschappersfunctie, de opmerkingen van de journalist dat de houding van de directeur defensief en agressief en de opmerking van een expert dat de bestuursstructuur niet in balans is betreffen waardeoordelen. De ernst van de misstanden die Omroep Max aan de kaak stelt en hebben een maatschappelijk belang. Voldoende mogelijkheid tot wederhoor geboden. Drie beweerde feitelijke onjuistheden in artikel FTM vinden voldoende steun in feitenmateriaal en van twee beweerde onjuistheden is onvoldoende duidelijk wat onjuist is.

 

PUBLICATIE

 

In de uitzending van Meldpunt! Van Omroep Max van 1 november 2017 is aandacht besteed aan de Anbo, de belangenorganisatie voor senioren. Samen met Follow The Money, heeft Meldpunt! onderzoek gedaan naar onder andere de jaarcijfers, het bestuur en het ledenaantal van de Anbo. Op 1 november 2017 is tevens een artikel met een zelfde strekking op de website van Follow The Money verschenen. De Anbo komt er in de uitzending en in het artikel niet goed vanaf. Althans, zij is van mening dat er de uitzending en het artikel gestoeld zijn op feitelijke onjuistheden en vordert verwijdering van de uitzending van Meldpunt! en het artikel van de website van FTM.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de uitzending en het artikel niet onrechtmatig zijn. Ten aanzien van de uitlatingen van de journalist van FTM in de uitzending van Meldpunt! Heeft omroep Max zich er terecht op beroepen dat zij ten aanzien van de uitlatingen een boodschappersfunctie vervult en dat zij voor die uitlatingen niet aansprakelijk kan worden gehouden. Een journalist moet, onder meer door het houden van interviews, zijn rol als publieke waakhond kunnen vervullen en moet hij de uitingen van derden ongestraft kunnen verspreiden. In de uitzending heeft de interviewster voldoende afstand gehouden van de journalist en een kritische houding ten opzichte van hem aangenomen.  De uitlating dat de houding van de directeur van Anbo  defensief en agressief is en de opmerking van expert Olfers dat de bestuursstructuur niet in balans is  mogen geuit worden. Dit betreffen waardeoordelen  en Omroep Max komt een grote vrijheid toe bij het uitzenden van dergelijke meningen. Voorts weegt de voorzieningenrechter de ernst van de misstanden die Omroep Max aan de kaak stelt en het maatschappelijk belang daarvan mee. Ook is er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoende mogelijkheid tot wederhoor geboden.

 

In de dagvaarding heeft Anbo een vijftal feitelijke onjuistheden genoemd met betrekking tot het artikel van FTM. Drie van de vijf beweerde feitelijke onjuistheden (de uitspraak: “mensen die hun mening gaven werden meteen weggezet als dissidenten”, het in 2015 geleden verlies van Anbo van € 960.000 en de passage over het geheimhouden van het rapport van Berenschot én de bewering van de directeur van Anbo dat een aantal regionale Anbo afdelingen fraude plegen vinden voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. Bij de overige beweerde feitelijke onjuistheden is door Anbo onvoldoende duidelijk gemaakt wat precies onjuist is.

 

IEPT20180712, Rb Amsterdam, Anbo v Omroep Max

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:4895