Schorsing tenuitvoerlegging verstekvonnis waarin is geoordeeld dat Zonamo exploitatie single ‘Lauw’ van Boef moet staken

Print this page 02-12-2019
IEPT20180713, Rb Amsterdam, Zonamo

Schorsing tenuitvoerlegging verstekvonnis waarin is geoordeeld dat Zonamo exploitatie single ‘Lauw’ van Boef moet staken: uitvoerbaarverklaring bij voorraad zonder dat deze was gevorderd vormt kennelijke misslag, verweer van Zonamo in verzetprocedure zeker niet kansloos.

 

PROCESRECHT - AUTEURSRECHT

 

Zonamo Enterainment heeft in 2016 de single ‘Lauw’ van rapper Boef uitgebracht. De intro en outro zijn gezongen door [Y],  die in 2018 Zonamo in rechte heeft betrokken op grond van de stelling dat Zonamo inbreuk zou maken op zijn auteursrecht en naburige rechten. Zonamo - dat stelt de dagvaarding niet te hebben ontvangen - is bij verstekvonnis (niet gepubliceerd) onder meer veroordeeld de exploitatie van het nummer te staken.

 

In het onderhavige executiegeschil schorst de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van het vonnis. Dit omdat de uitvoerbaarverklaring bij voorraad is toegewezen zonder dat dit was gevorderd. De voorzieningenrechter stelt dat een vonnis niet ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad mag worden verklaard, maar alleen als dit is gevorderd.

 

Daarbij komt dat het verweer van Zonamo in de verzetprocedure zeker niet kansloos is, zo overweegt de voorzieningenrechter. Zo is niet in geschil is dat [Y] is aangesloten bij Buma/Stemra, waardoor het maar de vraag is of hij zelf wel handhavend kan optreden.

 

Gelet op deze omstandigheden maakt [Y] misbruik van zijn bevoegdheid om het verstekvonnis ten uitvoer te leggen, zo concludeert de voorzieningenrechter waarna hij de tenuitvoerlegging schorst.

 

IEPT20180713, Rb Amsterdam, Zonamo

 

(kopie originele vonnis)