Spoedeisend belang ontbreekt bij vorderingen inzake gestelde databankinbreuk

Print this page 03-10-2018
IEPT20180905, Rb Den Haag, Holland Media Combinatie

Spoedeisend belang ontbreekt bij vorderingen inzake gestelde databankinbreuk: eiser al jaren op de hoogte van het drukken en verspreiden gewraakte publicaties, in 2011 en 2012 al geprocedeerd over gestelde auteursrechtinbreuk.

 

PROCESRECHT

 

Eiser stelt dat hij in de periode januari 2000 tot eind 2008 een databank als bedoeld in de Databankenwet (Dw) heeft samengesteld waarbij het adverteren conform die configuratie dekking biedt in heel het land. Volgens eiser maken gedaagden hierop inbreuk. De kantonrechter wijst de vorderingen echter af wegens gebrek aan spoedeisend belang.  De kantontonrechter overweegt dat de omstandigheid dat eiser op straat is geraakt en dat de gezondheid van zijn echtgenote ernstig terugloopt betreurenswaardig is en het begrijpelijk maakt dat eiser op korte termijn over geld wil beschikken. Als echter in aanmerking wordt genomen dat als niet door eiser weersproken vast staat dat eiser al jaren op de hoogte is van het drukken en verspreiden van de bekendmakingen door (een aantal) gedaagden, en dat rechtbank en hof Den Haag in 2011 en 2012 hebben beslist dat hij geen auteursrecht heeft op zijn titellijsten of op de 'formule tot nationaal bereik van alle huishoudens', dan is -ondanks het belang van eiser- van een spoedeisende zaak geen sprake, zo oordeelt de kantonrechter.

 

IEPT20180905, Rb Den Haag, Holland Media Combinatie

 

(kopie originele vonnis)