Gedaagde gehouden tot nakoming vaststellingsovereenkomst

Print this page 28-01-2019
IEPT20180911, Rb Rotterdam, Static

Eiser heeft spoedeisend belang bij deel van vordering tot nakoming vaststellingsovereenkomst: later getekende onthoudingsverklaring beperkter dan vaststellingsovereenkomst, wilsovereenstemming bereikt over totstandkoming vaststellingovereenkomst, niet aannemelijk gemaakt dat eiser heeft ingestemd met heronderhandeling. Gedaagde bevolen tot nakoming van artikel 2 en 5 vaststellingsovereenkomst: deze artikelen zijn geschonden.

 

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

 

Kort geding. Vordering tot nakoming van vaststellingsovereenkomst. Gedaagde stelt aan niet aan de vaststellingsovereenkomst te zijn gebonden. De voorzieningenrechter oordeelt dat wilsovereenstemming is bereikt.  Dat gedaagde aanvoert hier achteraf geen goed gevoel te hebben doet daar niet aan af. Bovendien is niet aannemelijk gemaakt dat eiser heeft ingestemd met heronderhandeling. Gedaagde wordt bevolen de vaststellingsovereenkomst na te komen.

 

IEPT20180911, Rb Rotterdam, Static

 

ECLI:NL:RBROT:2018:7471