Niet aannemelijk dat KPN-medewerkers zich onrechtmatig uitlaten over Belcentrale

Print this page 03-10-2018
IEPT20180912, Rb Den Haag, Belcentrale v KPN

Niet aannemelijk dat KPN-medewerkers zich jegens eindgebruikers structureel in strijd met de Raamovereenkomst en/of het Totaalpakket of anderszins onrechtmatig uitlaten: gewraakte uitlatingen KPN-medewerkers resultaat van uitlokking door medewerkers Belcentrale. Geen verplichting KPN om logo Belcentrale op te nemen op haar website: KPN noemt in het geheel geen namen van partners op haar website, zodat evenmin vermelden naam Belcentrale niet onrechtmatig is.

 

PUBLICATIEONRECHTMATIGE DAAD

 

Kort geding. Vanwege de aanmerkelijke marktmacht die KPN heeft, is zij verplicht tot “Wholesale Line Rental” (“WLR”), hetgeen inhoudt dat zij concurrenten op haar netwerk moet toelaten, zodat consumenten en zakelijke afnemers voor vaste telefonie kunnen overstappen op een alternatieve aanbieder, zoals bijvoorbeeld Belcentrale.nl. KPN doet dit onder meer door het sluiten van een “Raamovereenkomst voor de levering van de dienst Wholesale Line Rental” met andere telecomaanbieders. De OPTA heeft het proces van zelfregulering in de WLR-markt begeleid. Op 21 juni 2007 heeft zij daartoe een definitief voorstel geformuleerd onder de naam ‘Totaalpakket maatregelen ter verbetering van WLR-proces’ (hierna ‘het Totaalpakket’). Belcentrale en KPN zijn aan de in het Totaalpakket opgenomen regels gebonden. Belcentrale stelt in deze zaak dat medewerkers van KPN onrechtmatige uitlatingen in strijd met de Raamovereenkomst en het Totaalpakket doen. De vorderingen worden afgewezen.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat het niet aannemelijk is dat KPN-medewerkers zich structureel in strijd met de Raamovereenkomst en/of het Totaalpakket uitlaten, aangezien de gewraakte uitlatingen het resultaat zijn van uitlokking door medewerkers van Belcentrale. De bellers (die medewerkers zijn van Belcentrale) hebben het namelijk over het handelen van Belcentrale als (onder andere) “ratten”, “oplichters” en “misleiding”. Ook wordt geoordeeld dat er geen verplichting is voor KPN om het logo van Belcentrale op te nemen op haar website, omdat KPN in het geheel geen namen van partners op haar website toont.

 

IEPT20180912, Rb Den Haag, Belcentrale v KPN

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:10980