Oplichting via datingwebsite is een misstand die de samenleving raakt

05-02-2024 Print this page
IEPT20180914, Rb Amsterdam, eiseres v Noordkaap

Voorgenomen uitzending tv-programma met beeld- en geluidsopnamen die zonder toestemming van eiseres zijn gemaakt. Voorzieningenrechter oordeelt dat het belang van gedaagde bij uitingsvrijheid zwaarder wegen dan het belang van eiseres bij bescherming van haar privacy. De inbreuk die de uitzending zal maken op haar persoonlijke levenssfeer voldoet daarmee aan de noodzakelijkheidstoets van artikel 8 lid 2 EVRM en van onrechtmatig handelen door gedaagde is geen sprake. Geen grond voor een preventief verbod tot uitzending. De vorderingen worden afgewezen.

ECLI:NL:RBAMS:2018:6573