Uitzending Undercover in Nederland ook in hoger beroep niet onrechtmatig

Print this page 26-10-2018
IEPT20180927, Hof Amsterdam, Noordkaap
(Met dank aan Daan Frowijn en Josine van den Berg, KLOS c.s.)

Publicatie. Hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter van 14 september 2018, waarin werd geoordeeld dat een uitzending van Undercover in Nederland niet onrechtmatig omdat er sprake was van een misstand die de samenleving raakt en de uitzending voldoende steun vond in het feitenmateriaal. Het hof Amsterdam heeft dit vonnis in een kop-staart arrest bekrachtigd. Wanneer wij nadere schriftelijke uitwerking van het kop-staart arrest hebben ontvangen zullen wij dit bericht uitbreiden en updaten.

 

IEPT20180927, Hof Amsterdam, Noordkaap

 

(Kopie originele arrest)

 

Update 26-10-2018:

 

Hof bekrachtigt vonnis voorzieningenrechter waarin werd geoordeeld dat de uitzending van Undercover in Nederland niet onrechtmatig was: oplichting via dating en andere websites misstand die de samenleving raakt, de beschuldigingen vinden voldoende steun in het feitenmateriaal, uitzending maakt een geringe inbreuk op privacy appellante door de geringe herkenbaarheid en er is voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden. Beroep appellant op artikel 9 AVG (verwerking bijzondere persoonsgegevens i.e. seksueel gedrag) slaagt niet: gelet op geringe herkenbaarheid van appellante kan niet worden gezegd dat de gegevensverwerking verder gaat dan noodzakelijk voor journalistieke doel uitzending.

 

PUBLICATIE

 

Hoger beroep tegen vonnis van de voorzieningenrechter van 14 september 2018 (IEPT20180914) waarin werd geoordeeld dat de uitzending van Undercover in Nederland waar appellante als oplichter via datingsites wordt geconfronteerd met haar slachtoffer, niet onrechtmatig was.

 

Het hof bekrachtigt het vonnis. Het hof oordeelt dat de uitzending een misstand behandelde die de samenleving raakt, namelijk oplichting via dating en andere websites. Verder vinden de beschuldigingen voldoende steun in het feitenmateriaal. Appellante heeft aangevoerd dat het iemand anders (ene [L] is geweest die het slachtoffer heeft opgelicht en dat appellante hiervan niks wist, maar dat lijkt het hof niet waarschijnlijk. Het hof overweegt naar aanleiding daarvan dat appellante en [L] samen het account op de website sexjobs.nl beheren en dat [L] diverse malen geld op de bankrekening van haar heeft gestort. Daarnaast voert appellante aan dat [L] haar vaker naar afspraakjes brengt, zo ook op de dag van opname van de filmbeelden. Voor het hof is het voldoende duidelijk dat er en nauwe samenwerking tussen appellante en [L] in hun contacten met het slachtoffer bestond. Dat maakt dat appellant zich niet kan verschuilen achter onwetendheid. In de uitzending wordt een geluidsfragment van een telefoongesprek tussen slachtoffer en appellante afgespeeld waarin appellante min of meer toegeeft het slachtoffer te hebben opgelicht. Mede gelet op de inhoud van dit telefoongesprek is het hof overtuigd dat de beschuldigingen voldoende steun vinden in het feitenmateriaal. Het hof acht de herkenbaarheid van appellante in de uitzending te gering om te kunnen spreken van een inbreuk op haar privacy. Wellicht zal ze in kleine kring herkend worden, maar zij is door het blurren van het gezicht voldoende onherkenbaar gemaakt. Enkel het laten zien van haren, huidskleur en postuur zijn daarvoor onvoldoende specifiek. Verder doet appellante nog een beroep op artikel 9 AVG, die een grotere bescherming biedt inzake de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, in het geval van appellante de gegevens over iemand seksueel gedrag. Artikel 43 lid 3 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) bepaalt echter dat artikel 9 van de AVG niet van toepassing is voor zover de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor het journalistieke doel. Mede gelet op de geringe herkenbaarheid van appellante kan niet worden gezegd dat de gegevensverwerking in dit geval verder gaat dan noodzakelijk is voor het journalistieke doel van de uitzending.

 

IEPT20180927, Hof Amsterdam, Noordkaap

 

ECLI:NL:GHAMS:2018:3546