Geen aanspraak op vergoedingen op grond van Disclosure Agreement

Print this page 31-01-2019
IEPT20181017, Rb Den Haag, Bayer

Curator kan geen aanspraak maken op “Milestones” (vergoeding) voor een Apoptin Product: Bayer heeft op wetenschappelijke gronden geconcludeerd dat ontwikkeling van Apoptin Product(s) geen kans van slagen had (uitzondering uit overeenkomst). Geen schadevergoeding wegens beëindiging overeenkomst door Bayer: doordat Bayer wetenschappelijke reden had om ontwikkeling te staken is zij niet toerekenbaar te kort geschoten. Exhibitie met betrekking tot Apoptin Product afgewezen door gebrek aan rechtsbetrekking: curator stelt niet langer dat Bayer Apoptin product heeft ontwikkeld, geen redelijk vermoeden dat aan voorwaarden voor verschuldigdheid Milestone is voldaan. Geen aanspraak op Milestones voor Target Products: sprake van verjaring c.q. onvoldoende onderbouwing van de vorderingen.

 

OVEREENKOMSTEN

 

Vervolg op bevoegheidsincident IEPT20170712, waarin werd geoordeeld dat geen sprake was van forumkeuze tussen [X] Beheer en Bayer, waardoor de rechtbank onbevoegd is ten aanzien van [X] Beheer. De curator van Leadd B.V. vordert € 8.374.682,34 dat verschuldigd zou zijn op grond van de Disclosure Agreement tussen Leadd en Schering (later overgenomen door Bayer), op grond waarvan Leadd haar Apoptin technologie openbaar heeft gemaakt aan Schering. De vorderingen worden afgewezen.

 

Zo wordt geoordeeld dat de curator geen recht heeft op “Milestones” (vergoedingen) ten aanzien van Apoptin Product, aangezien op wetenschappelijke gronden is geconcludeerd dat de ontwikkeling van Apoptin Product(s) geen kans van slagen had en dit een uitzondering is in de overeenkomst, waardoor geen Milestones verschuldigd zijn. Dat op wetenschappelijke gronden is geconcludeerd dat de ontwikkeling van de Apoptin Product(s) geen kans van slagen had is ook de reden dat de gevorderde schadevergoeding wordt afgewezen, omdat Bayer niet toerekenbaar tekort is geschoten. De aanspraak op Milestones voor zogenaamde Target Products wordt eveneens afgewezen.

 

IEPT20181017, Rb Den Haag, Bayer

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:12334