Artikel over betrokkenheid eisers bij witwassen hoeft niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google

Print this page 01-02-2019
IEPT20181022, Rb Gelderland, Google

Artikel over betrokkenheid eisers bij witwassen hoeft niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google nu sprake is van bijzonder geval waarin het privacybelang en het recht op bescherming van persoonsgegevens dient te wijken voor het recht op vrije meningsuiting inclusief het informatierecht van Google en het door haar gediende belang van de internetgebruiker: artikel betreft professioneel handelen van publieke personen, artikel ziet op onderwerp van actueel maatschappelijk debat en bevat actuele en juiste informatie, onvoldoende aannemelijk geworden dat eisers hinder ondervinden van de publicatie.

 

PRIVACY

 

Kort geding over het “recht om vergeten te worden”. De zaak betreft een artikel over de betrokkenheid van eisers bij witwassen, dat verschijnt in de zoekresultaten van Google bij een zoekopdracht op de naam van eisers. De voorzieningenrechter schetst het juridische kader en overweegt dat de grondrechten van een natuurlijk persoon in de regel zwaarder wegen dan, en dus voorrang hebben op, het economisch belang van de exploitant van de zoekmachine en het gerechtvaardigde belang van de internetgebruikers die mogelijk toegang kunnen krijgen tot de desbetreffende zoekresultaten. Dat kan in bijzondere gevallen anders zijn, afhankelijk van de aard van de betrokken informatie en de gevoeligheid ervan voor het privéleven van de betrokkene en van het belang dat het publiek erbij heeft om over deze informatie te beschikken.

 

In deze kwestie is sprake van een bijzonder geval, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Hiertoe wordt overwogen dat het artikel professioneel handelen van publieke personen betreft, het artikel ziet op een onderwerp dat deel uitmaakt van een maatschappelijk debat en actuele en juiste informatie bevat. Bovendien is onvoldoende aannemelijk geworden dat eisers hinder ondervinden van de publicatie.

 

IEPT20181022, Rb Gelderland, Google

 

ECLI:NL:RBGEL:2018:5600