Voorlopig getuigenverhoor toegewezen, maar in eerste instantie beperkt tot vijf getuigen

Print this page 07-05-2019
IEPT20181026, Rb Den Haag, Ablynx v Unilever

Voorlopig getuigenverhoor toegewezen: feiten waarover Ablynx bewijs wenst te verzamelen (of Unilever buiten (sub)licentie is getreden) relevant in de zin dat zij tot beslissing in een bodemprocedure kunnen leiden, vermoeden van inbreuk door Unilever door beschikbaarstelling van geoctrooieerde technologie aan VHsquared voldoende toegelicht. Geen misbruik van bevoegdheid doordat verzoekschrift uitsluitend zou zien op “gesteld buitenlands belang”: verzoekschrift ziet op verkrijgen duidelijkheid over mogelijk onrechtmatig handelen Unilever in of vanuit Nederland. Betoog dat Ablynx geen belang bij verzoek heeft omdat Unilever niet voornemens is om geneesmiddel “met therapeutisch of profylactisch effect ten aanzien van specifieke pathogenen” op de markt te brengen faalt: niet goed te rijmen met vaststelling arrest IEPT20160607 dat Unilever erkent dat haar licentie zich niet uitstrekt tot geneesmiddelen. Aantal te horen getuigen in eerste instantie van 24 naar vijf beperkt: horen 24 getuigen zal disproportioneel beslag op tijd en belangen Unilever leggen en disproportioneel hoge kosten meebrengen en kan leiden tot strijd met goede procesorde, praktijk wijst uit dat met horen van meer dan vijf getuigen doorgaans geen redelijk doel wordt gediend.

 

GETUIGENBEWIJS

 

Ablynx als voormalig licentiehouder van de zogenoemde Hamers-octrooien, verzoekt de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor te bevelen. Het verzoek ziet op het horen van – ten minste – 24 getuigen, allen (voormalig) werknemers van Unilever of VHsquared, of investeerder in VHsquared. Ablynx vermoedt dat één of meer verweersters tijdens de looptijd van de Hamers-octrooien in Nederland handelingen hebben verricht die zijn voorbehouden aan de octrooihouder en waarmee zij zich een onrechtmatige voorsprong hebben verschaft bij het ontwikkelen en voorbereiden van een marktintroductie van nanobodies in geneesmiddelen, althans, hebben gefaciliteerd dat VHsquared zich een zodanige voorsprong kon verschaffen. Zie ook de vonnissen van de rechtbank (IEPT20131204 en IEPT20141231), het arrest van het hof (IEPT20160607) en het arrest van de Hoge Raad (IEPT20180202).

 

Het voorlopige getuigenverhoor wordt toegewezen, maar in eerste instantie beperkt tot vijf getuigen. De rechtbank is van oordeel dat het horen van ten minste 24 getuigen (waarvan slechts drie woonachtig zijn in Nederland), een disproportioneel beslag zal leggen op de tijd en daarmee op de belangen van Unilever en bovendien disproportioneel hoge kosten met zich mee zal brengen. Dit grote aantal getuigen kan volgens de rechtbank, gelet op de wederzijdse belangen, strijd met de goede procesorde opleveren. Ook wordt overwogen dat daarbij komt dat de praktijk uitwijst dat met het horen van meer dan vijf getuigen doorgaans geen redelijk doel wordt gediend.

 

IEPT20181026, Rb Den Haag, Ablynx v Unilever

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:13079