Inzage in naam laboratorium dat onderzoek naar SPF zonnebrandsprays heeft verricht afgewezen

Print this page 07-11-2018
IEPT20181106, Rb Den Haag, Australian Gold v Consumentenbond
(Met dank aan Jordi Bierens, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn)

Publicatie waarin o.m. is gesteld dat zonnebrand Australian Gold lagere beschermingsfactor bood dan aangegeven niet onrechtmatig. Niet onrechtmatig dat Consumentenbond niet eerder de inmiddels verstrekte informatie over wijze van uitvoering onderzoek heeft gedeeld. Verstrekking naam van labaratorium dat onderzoek heeft verricht op grond van artikel 843a Rv afgewezen bij gebrek aan rechtmatig belang: niet geconcretiseerd waarom gebruikte onderzoeksmethodieken en normen ondeugdelijk zouden zijn, geen concrete punten uit rapport genoemd die rapport ondeugdelijk zouden maken, onvoldoende gesteld om te twijfelen over verklaring Consumentenbond omtrent uitgevoerde onderzoek en deskundigheid laboratorium. Consumentenbond in beginsel niet gehouden om onderzoeken die marktpartij zelf heeft laten verrichten te gebruiken bij haar onderzoek of te melden bij publicatie: onderzoeken AG van vóór en na de publicatie kunnen niet leiden tot conclusie dat onderzoek Consumentenbond ondeugdelijk was.

 

PUBLICATIEHANDHAVING – PROCESRECHT

 

Australian Gold (AG) produceert en exploiteert zonnebrandproducten. De Consumentenbond heeft meegewerkt aan een onderzoek naar de kwaliteit van zonnebrandsprays met een geclaimde Sun Protection Factor (SPF) van 30. Naar aanleiding van de resultaten ervan is er door de Consumentenbond een artikel gepubliceerd waarin onder meer is gesteld dat zonnebrand Australian Gold een lagere beschermingsfactor bood dan aangegeven. AG vordert in dit kort geding inzage in het testrapport en een verwijdering van het artikel.

 

AG heeft geklaagd over een gebrek aan transparantie dat erin gelegen zou zijn dat de Consumentenbond voorafgaand aan de publicatie geen gedetailleerde informatie heeft gegeven over de wijze van uitvoering van het onderzoek en niet de naam van het laboratorium heeft genoemd. De eerder genoemde informatie heeft de Consumentenbond inmiddels verstrekt. Dat dit niet eerder is gedaan is niet onrechtmatig naar het oordeel van de voorzieningenrechter gelet op de vrijheid van de Consumentenbond met betrekking tot de methoden en maatstaven die zij hanteert bij haar onderzoek.

 

Met betrekking tot de gevorderde inzage wordt overwogen dat alle informatie inmiddels is verstrekt op de naam van het laboratorium na en informatie over concurrenten van AG. Aangezien is aangegeven dat AG geen inzage wil in de gegevens over haar concurrentie wordt de vordering enkel inzake de naam van het laboratorium onderzocht. De vordering wordt echter afgewezen, omdat AG er geen rechtmatig belang bij heeft. Zo is niet geconcretiseerd waarom de gebruikte onderzoeksmethodieken en normen ondeugdelijk zijn en zijn geen concrete punten uit het rapport genoemd die het rapport ondeugdelijk zouden maken. Voorts is onvoldoende gesteld om te twijfelen over de verklaring van de Consumentenbond omtrent het uitgevoerde onderzoek en de deskundigheid van het laboratorium.

 

Voorts wordt overwogen dat de Consumentenbond in beginsel niet is gehouden om onderzoeken die een marktpartij zelf heeft laten verrichten te gebruiken bij haar onderzoek of te melden bij de publicatie daarvan. De onderzoeken die AG heeft overgelegd van vóór en na de publicatie leiden niet tot de conclusie dat het onderzoek van de Consumentenbond ondeugdelijk was. Al met al is de conclusie van de voorzieningenrechter dat niet kan worden aangenomen dat het de Consumentenbond door middel van de publicatie de in acht te nemen zorgvuldigheid heeft overschreden.

 

IEPT20181106, Rb Den Haag, Australian Gold v Consumentenbond

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:13142