Auteursrechtinbreuk op foto aangenomen: onbewuste inbreuk komt voor rekening en risico inbreukmaker

Print this page 31-01-2019
IEPT20181109, Rb Amsterdam, Foto zonder toestemming

Auteursrechtinbreuk aangenomen: foto is een auteursrechtelijk werk en foto is zonder toestemming van fotograaf op een website geplaatst. Omstandigheid dat foto slechts korte tijd online stond en wellicht alleen beschikbaar was voor werknemers doet niet af aan inbreuk. Onbewuste auteursrechtinbreuk komt voor rekening en risico van inbreukmaker. Gedaagde gehouden tot vergoeding schade: gederfde licentievergoeding voldoende onderbouwd. Voldoende toegelicht dat schade is geleden  vanwege het ontbreken van naamsvermelding, het ontbreken van toestemming voor gebruik van de foto en het zelf moeten constateren van de inbreuk op het auteursrecht. Gevorderde schadevergoeding komt kantonrechter redelijk voor. Gevorderde proceskosten van ruim twee duizend euro in hoogte niet redelijk en evenredig: gedaagde voerde eerder soortgelijke procedures waardoor aangenomen wordt dat voorbereidende werk reeds was gedaan en hoogte bedrag door rechter naar billijkheid wordt vastgesteld op € 400.

 

AUTEURSRECHT - SCHADE FOTOWERKEN

 

Eiser is een professioneel fotograaf, die zijn foto’s exploiteert via zijn eenmanszaak en via twee bedrijven. Gedaagde exploiteert een website. Op enig moment is op deze website een foto geplaatst waarvan eiser de auteursrechthebbende is.

 

De kantonrechter oordeelt dat vaststaat dat de foto zonder toestemming van eiser op de website van gedaagde is geplaatst waardoor een inbreuk op het op die foto rustende auteursrecht van eiser is gemaakt. De korte tijd dat de foto op de website heeft gestaan, het verweer dat gedaagde onwetend was van het op de foto rustende auteursrecht en de omstandigheid dat de foto niet te herleiden zou zijn tot eiser omdat geen naam bij de foto was vermeld doen naar het oordeel van de kantonrechter niet aan de inbreuk af. Het onbewust schenden van het auteursrecht komt voor rekening en risico  van de inbreukmaker.

Naar oordeel van de kantonrechter heeft gedaagde de door eiser voldoende onderbouwde schade niet betwist. Als gevolg van gederfde licentievergoeding wordt de schadevergoeding gesteld op € 250,00. Daarnaast heeft eiser voldoende toegelicht dat hij schade heeft geleden vanwege het ontbreken van naamsvermelding, het ontbreken van toestemming voor het gebruik van de foto en het zelf moeten constateren van de inbreuk op zijn auteursrecht. Het bedrag aan overige schade van € 250,00 wordt door de kantonrechter redelijk geacht en eveneens toegekend.

Gelet op het feit dat eiser meerdere soortgelijke procedures heeft gevoerd en dat gedaagde een stichting is die door vrijwilligers wordt gedreven en die er financieel slecht voorstaat, worden de kosten voor het salaris van de gemachtigde naar billijkheid bepaald op € 400,00.

 

IEPT20181109, Rb Amsterdam, Foto zonder toestemming

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:8283