Auteursrecht geschonden door publicatie foto op website

Print this page 07-03-2019
IEPT20181114, Rb Den Haag, Dijkstra

Auteursrecht geschonden door publicatie foto op website: Dijkstra is ingevolge art. 7 AW auteursrechthebbende op de foto nu maker in dienst was bij Dijkstra, foto auteursrechtelijk beschermd, publicatie foto op website maakt inbreuk op auteursrecht en ontbreken naam bij foto maakt inbreuk op persoonlijkheidsrecht, omstandigheden dat websitebouwer foto heeft geplaatst neemt niet weg dat vof de foto op site heeft staan en aldus openbaar heeft gemaakt. Schadevergoeding gedeeltelijk toegewezen: Dijkstra heeft niet voldoende onderbouwd dat foto niet direct na sommatie van website is verwijderd. 

 

AUTEURSRECHT

 

Gedaagden zijn vennoten van een vof. Op de website die de vof exploiteert, is een foto van betrokkene, die in dienst is bij Dijkstra, gepubliceerd. Betrokkene heeft Dijkstra gemachtigd om zijn persoonlijkheidsrechten te handhaven. Dijkstra heeft de vof aangeschreven en aangegeven dat er sprake is van inbreuk op haar auteurs- en persoonlijkheidsrecht. De vof heeft de foto van haar website verwijderd. Dijkstra vordert in dit geding vergoeding van de schade. 

 

De rechtbank oordeelt dat Dijkstra auteursrechthebbende van de foto is. De maker was destijds in dienst bij Dijkstra en uit hoofde van artikel 7 Aw geldt Dijkstra om die reden als maker van de foto. De foto draagt het persoonlijke stempel van de maker en is het resultaat van keuzes van de fotograaf ten aanzien van compositie, uitsnede en belichting. 

 

Door de foto te plaatsen heeft de vof het auteursrecht van Dijkstra geschonden. Daarbij heeft zij het persoonlijkheidsrecht van Dijkstra geschonden door het onbreken van een naamsvermelding bij de foto. Dijkstra vordert tweemaal het bedrag van de licentievergoeding als schadevergoeding. De kantonrechter oordeelt dat het niet terecht is dat Dijkstra haar huidige jaartarief in rekening brengt. Dit nu de vof aanvoert dat zij de foto direct na de eerste sommatie heeft verwijderd. Dijkstra had dit volgens de rechter eenvoudig kunnen en moeten controleren. Dijkstra heeft onvoldoende onderbouwd dat de foto niet direct na de sommatie van de website is verwijderd. Door de rechter wordt het thans gebruikte kwartaalbedrag toegewezen. In totaal komt dat neer op een schadevergoeding van € 132,50. 

 

IEPT20181114, Rb Den Haag, Dijkstra

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:13431