Geen causaal verband tussen boek en online uitlatingen over sektarische organisaties en gestelde schade

Print this page 14-03-2019
IEPT20181121, Rb Amsterdam, BTSW Consultancy

Geen causaal verband tussen het door gedaagde plaatsen van een tweet waarin verwezen wordt naar het boek over sektarische organisaties en het artikel van De Telegraaf, waarin de BTSW wordt beschuldigd van sektarisme, en de gestelde schade: De Telegraaf heeft haar berichtgeving niet enkel gebaseerd op het boek maar ook andere bronnen en het boek is door de verdere ophef in de media rondom de vermeende belangenverstrengeling met de KNVB een beperkt onderdeel van de kritiek rondom BTSW geworden.

 

PUBLICATIE

 

Bureau Toegepaste Sociale Wetenschappen (BTSW) is een coaching/trainingsbureau dat zich bezighoudt met psychologische en zakelijke dienstverlening, het verzorgen van opleidingen, trainingen en coaching. Gedaagde is journaliste en schrijfster. In 2013 is het door gedaagde geschreven boek “Ik was gek van geluk. Verhalen uit sektarische bewegingen” verschenen. In het boek heeft gedaagde geschreven over ervaringen van personen met (vermeend) sektarische organisaties, die zij daartoe heeft geïnterviewd. In het boek worden sommige organisaties met hun andere organisaties met een fictieve naam aangeduid. Op 10 december 2016 werd door De Telegraaf een artikel gepubliceerd waarin op een kritische toon geschreven wordt over de vriendschappelijke en commerciële relatie tussen toenmalig technisch directeur van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) en BTSW. Er wordt geschreven over een mogelijke belangenverstrengeling. Naar aanleiding van dit artikel heeft gedaagde op haar Twitteraccount een bericht geplaatst waarin de naam van de toenmalig directeur van de KNVB staat vermeldt met daarbij een link naar het artikel van De Telegraaf.

 

De rechtbank stelt dat gedaagde met haar kennelijk ondoordachte tweet derden in staat heeft gesteld om een verband te leggen tussen de berichtgeving over de belangenverstrengeling tussen BTSW en de KNVB en de in het boek beschreven organisatie BSV en dat de inhoud voldoende was om daaruit af te leiden dat de BSV in werkelijkheid ziet op BTSW.

 

Met betrekking tot het verweer van gedaagde dat het causaal verband tussen het boek en de door BTSW c.s. gestelde schade ontbreekt oordeelt de rechtbank echter dat BTSW onvoldoende heeft gesteld dat de door haar gestelde schade is veroorzaakt door het handelen van gedaagde. Hierbij acht de rechtbank van belang dat De Telegraaf niet haar berichtgeving niet alleen heeft gebaseerd op de in het boek geuite beschuldigingen, maar dat zij tevens beschikte over andere bronnen die diezelfde beschuldigen hebben geuit. Daarnaast waas de directe aanleiding voor de negatieve media-aandacht de (vermeende) belangenverstrengeling van de BTSW met de KNVB. Door de verdere ophef die ontstond in de media zijn het boek en de daarin geuite beschuldigingen een beperkt onderdeel geworden van een veelomvattend kritisch debat over de banden en activiteiten van BTSW als organisatie.

 

IEPT20181121, Rb Amsterdam, BTSW Consultancy

 

ECLI:EU:RBAMS:2018:8347