Inbreuk op auteursrecht op speaker-lamp-wijnkoeler

Print this page 04-12-2018
IEPT20181127, Hof Amsterdam, Nomenta v Nikki
(Met dank aan Mignon Meermans, Fruytier Lawyers in Business)

Nomenta auteursrechthebbende van de speaker-lamp-wijnkoeler Asserbo: gelet op de stellingen van partijen en in rechtspraak en literatuur veel voorkomende opvatting wordt makerschap beoordeeld naar lex loci protectionis, stelling dat toezending vanuit fabriek als eerste openbaarmaking als bedoeld in artikel 8 Aw moet worden gezien miskent dat pas de openbaarmaking die leidt tot een min of meer ruime mate van kenbaarheid van het werk buiten de kring van de betrokkenen bij het creatie- en productieproces kan worden beschouwd als openbaarmaking, met het publiceren en rondmailen aan haar afnemers is Asserbo voor het eerste openbaar gemaakt als afkomstig van Gavefabrikken zodat het auteursrecht ex artikel 8 Aw bij haar is komen te liggen, rechtsgeldigheid overdracht auteursrecht aan Nomenta niet betwist. Lampion van Nikki maakt inbreuk op de Asserbo: Asserbo auteursrechtelijk beschermd nu vormgeving afwijkt van oudere producten, niet betwist dat Lampion en Asserbo identiek zijn.

 

AUTEURSRECHT 

 

Nomenta vordert dat het aan Nikki verboden wordt om in Nederland speaker-lamp-wijnkoelers te verhandelen die een verveelvoudiging vormen van de afgebeelde door Nomenta onder de naam Asserbo verhandelde speaker-lamp-wijnkoeler. De voorzieningenrechter wees de vorderingen af overwoog daartoe dat in het kort geding niet kon worden vastgesteld dat Nomenta de ontwerper is van de Asserbo, waarmee de feitelijke grondslag van de vorderingen faalde zodat die reeds om deze reden moesten worden afgewezen (IEPT20171011). Dit vonnis wordt in hoger beroep vernietigd.

 

Het hof komt tot het oordeel dat Gavefabrikken de Asserbo als van haar afkomstig heeft gemaakt in de zin van artikel 8 Auteurswet, zodat het auteursrecht bij haar is komen te liggen. De stelling dat toezending vanuit fabriek als eerste openbaarmaking als bedoeld in artikel 8 Aw moet worden gezien, miskent volgens het hof dat dat pas de openbaarmaking die leidt tot een min of meer ruime mate van kenbaarheid van het werk buiten de kring van de betrokkenen bij het creatie- en productieproces kan worden beschouwd als openbaarmaking is de zin van dat artikel. Nu de rechtsgeldigheid van de tussen Gavefabrikken en Nomenta vervolgens opgemaakte akte - als instrument voor overdracht van dat auteursrecht door Nikki op zichzelf niet is betwist, acht het hof aannemelijk dat Nomenta rechthebbende is op het auteursrecht op de Asserbo.

 

De Asserbo moet volgens het hof worden beschouwd als een auteursrechtelijk beschermd werk nu de vormgeving ervan afwijkt van oudere producten waar door Nikki op was gewezen. Nu partijen het erover eens zijn dat de door Nikki verhandelde speakerlamp - wijnkoeler daaraan identiek is (op genoemd detail aangaande het hengsel na, dat het hof echter voor vergelijking van de vormgeving niet relevant acht), moet deze worden beschouwd als een ongeoorloofde verveelvoudiging van de Asserbo.

 

IEPT20181127, Hof Amsterdam, Nomenta v Nikki

 

ECLI:NL:GHAMS:2018:4334