Deskundigenbericht inzake inbreuk op auteursrechten toegewezen

Print this page 01-02-2019
IEPT20181127, Rb Den Haag, Global Factories v Blisterpartner

Deskundigenonderzoek inzake gestelde inbreuk op bedrijfsgeheimen afgewezen: abstracte beschrijving “concepten en (samenstelling van) ideeën die de grondgedachte vormen voor de broncode van de MDM-machine” onvoldoende concreet. Wel deskundigenonderzoek inzake gestelde inbreuk op auteursrechten: deskundige kan broncode(s) van de MDM-machine dient te vergelijken met de broncode van de Blisterpartner-machine en adviseren of sprake is van ontlening in de zin van het auteursrecht. Deskundigenbericht mogelijk, ondanks dat te verwachten is dat deskundige Global Factories informatie verschaft waarop zij nog geen recht heeft, omdat de inzageprocedure nog niet aanhangig is gemaakt: Global Factories doet afstand van recht om opmerkingen te maken en verzoeken te doen, te reageren op conceptrapportage en rapport van voorlopige deskundigenonderzoek te ontvangen. Rechtbank bepaalt dat deskundige aan Global Factories de enkele mededeling zal doen of er een redelijke kans aanwezig is dat er inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Global Factories.

 

AUTEURSRECHTDESKUNDIGENBERICHT

 

Global Factories is een in 2000 opgerichte onderneming op het gebied van geautomatiseerde medicijnverificatie. Zij heeft een machine ontwikkeld voor het verifiëren van per patiënt in medicijnenzakjes verpakte medicijnen. Een van de producten van Global Factories is de Medicine Detection Machine (hierna: MDM-machine). [verweerder A] was in dienst bij Global Factories als software programmeur en is bestuurder van HMGEB, dat bestuurder is van Blisterpartner. Global Factories heeft meerdere beslagen laten leggen onder Blisterpartner c.s. en verzoekt de rechtbank om een voorlopig deskundigenbericht te bevelen. Global Factories vermoedt dat Blisterpartner c.s. inbreuk maakt op de auteursrechten op haar software en onrechtmatig handelt door bedrijfsgeheimen van Global Factories te gebruiken, aangezien de Blisterpartner-machine vergelijkbare functionaliteit lijkt te bieden als de MDM-machine.

 

Het verzochte deskundigenonderzoek inzake de gestelde inbreuk op bedrijfsgeheimen wordt afgewezen, omdat sprake is van een te abstracte beschrijving (“concepten en (samenstelling van) ideeën die de grondgedachte vormen voor de broncode van de MDM-machine”) daarvan. Er wordt wel een deskundigenonderzoek bevolen inzake de gestelde inbreuk op auteursrechten. Het deskundigenbericht wordt bevolen, ondanks dat te verwachten is dat deskundige Global Factories informatie verschaft waarop zij nog geen recht heeft, omdat de inzageprocedure nog niet aanhangig is gemaakt. Global Factories doet namelijk afstand van het recht om opmerkingen te maken en verzoeken te doen, te reageren op conceptrapportage en het rapport van het voorlopige deskundigenonderzoek te ontvangen. De rechtbank bepaalt dat de deskundige aan Global Factories de enkele mededeling zal doen of er een redelijke kans aanwezig is dat er inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Global Factories.

 

IEPT20181127, Rb Den Haag, Global Factories v Blisterpartner

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:13938