Websitebeheerder handelt onrechtmatig door nepprofiel op sekssites niet tijdig te verwijderen

Print this page 07-03-2019
IEPT20181128, Rb Overijssel, MaRan

Websitebeheerder handelt onrechtmatig door nepprofiel op sekssites niet terstond na brief advocaat te verwijderen en aanmaker te blokkeren: Beheerder beschikte over voldoende gegevens. Beheerder had eiseres NAW-gegevens en/of ip-adres aanmaker moeten verschaffen: in nepprofiel vervatte informatie jegens eiseres onrechtmatig en schadelijk, eiseres had reëel belang bij verkrijging van gegevens, geen minder ingrijpende mogelijkheid om gegevens te achterhalen, beheerder heeft geen zwaarwegende belangen aangevoerd tegenover evidente belang eiseres.

 

ONRECHTMATIGE DAAD

 

MaRan is eigenaar en beheerder van een tweetal sites die gericht zijn op mensen met belangstelling voor bdsm-seks. Eiseres ontdekte in mei 2013 dat er een nepprofiel op één van deze sites is aangemaakt waarop foto’s van haar zijn geplaatst. Dit profiel is zonder haar toestemming geplaatst. Eiseres heeft verschillende e-mails gestuurd aan MaRan waarin zij verzoekt om verwijdering van het profiel en verschaffing van NAW-gegevens en/of een ip-adres om de identiteit van de maker te achterhalen. MaRan heeft niet aan dit verzoek voldaan. De advocaat van eiseres heeft vervolgens een brief gestuurd waarin dit verzoek is herhaald. MaRan geeft aan dat de advocaat zich tot de beheerder van de websites moet melden.

 

Eiseres stelt dat MaRan jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld en vordert veroordeling van MaRan tot betaling van de schade die zij geleden heeft als gevolg van het nepprofiel. Dit op grond van het verzuim van MaRan om het nepprofiel te verwijderen en de maker/gebruiker te blokkeren. Daarbij heeft MaRan nagelaten de NAW-gegevens en/of het ip-adres van de maker te verschaffen.

 

De rechtbank oordeelt dat MaRan inderdaad onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseres en is gehouden de schade die zij heeft geleden te vergoeden. MaRan had naar aanleiding van de brief van de advocaat van eiseres direct moeten overgaan tot verwijdering van het nepprofiel en blokkade van de aanmaker ervan. MaRan heeft het profiel echter pas na ongeveer een maand verwijderd.  Daarnaast had MaRan de NAW-gegevens en/of het ip-adres van de aanmaker moeten verschaffen aan eiseres. Eiseres had immers een reëel belang bij verkrijging van deze gegevens om zo mogelijk de identiteit van de aanmaker te kunnen achterhalen en de onrechtmatige situatie tot een einde te laten komen. Er was in dit concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid om de NAW-gegevens en/of het ip-adres van de aanmaker te achterhalen. Daarbij heeft MaRan geen zwaarwegende belangen aangevoerd die betrokken dienen te worden bij de belangenafweging. De rechtbank veroordeeld Maran tot betaling van € 2.500,00 aan schadevergoeding.

 

IEPT20181128, Rb Overijssel, MaRan

 

ECLI:NL:RBOVE:2018:4752