Geen onvoorwaardelijke afgifte van “deliverables”

Print this page 07-02-2019
IEPT20181205, Rb Overijssel, Vita Motion v Sintecs

Geen onvoorwaardelijke afgifte van “deliverables”: dienen pas te worden afgegeven wanneer overeenstemming bestaat over gewerkte en gefactureerde uren, onvoldoende aannemelijk dat de huidige situatie de voortgang van de ontwikkeling in onmiddellijk gevaar brengt zodat onmiddellijk afgifte van de deliverables is vereist. Geen ruimte in kort geding om vraag of partijen elkaar over en weer nog enig bedrag verschuldigd zijn te beantwoorden.

 

OVEREENKOMSTEN

 

Vita Motion heeft een zorgrobot ontwikkeld. Sintecs heeft een deel van de software van de door Vita ontwikkelde zorgrobot in oprdracht van Vita verder ontwikkeld. Hiertoe zijn in 2015 twee afzonderlijke opdrachten verstrekt aan Sintecs, die zijn uithevoerd en waarvan de facturen zijn betaald door Vita. De onderhavige zaak gaat over een derde uitgebrachte offerte. In de offerte werd afgesproken dat een aantal “deliverables” zullen worden opgeleverd gedurende het project. Dit ziet op een software design database, source code en een image geschikt voor de installatie op de VMC6 systemen. Sintecs is in 2017 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden, maar er is een discussie ontstaan over al dan niet uitgevoerde werkzaamheden en facturen, de reikwijdte van de opdracht en over al dan niet verricht meerwerk. Sintecs heeft op 8 november 2018 conservatoir beslag gelegd ten laste van Vita. Vita vordert nu onder meer afgifte van de deliverables en opheffing van het beslag.

 

De voorzieningenrechter wijst de gevorderde afgifte van de deliverables af en oordeelt dat niet summierlijk is gebleken dat het beslag ondeugdelijk is. Ook wordt overwogen dat er in dit kort geding geen ruimte is om de vraag of partijen over en weer elkaar nog enig bedrag verschuldigd zijn te beantwoorden.

 

IEPT20181205, Rb Overijssel, Vita Motion v Sintecs

 

ECLI:NL:RBOVE:2018:4833