€ 735,68 voor verkoop inbreukmakend babyboek en € 10.894,40 proceskosten

Print this page 14-02-2019
IEPT20181212, Rb Den Haag, Auteursrecht Babyboek

€ 268,77 schadevergoeding voor verkoop 17 inbreukmakende exemplaren: gebaseerd op nettowinst van €15,81 per boek. € 447,91 schadevergoeding aan gederfde licentievergoeding voor niet vermelden naam eiseres in boek gedaagde: schadevergoeding van tweemaal de gederfde licentievergoeding afgewezen. Artikel 1019h Rv proceskosten € 10.894,40: verweer gedaagde dat winst, gelet op accountantsverklaring, beperkt is, gaat niet op aangezien die verklaring pas na tussenvonnis is overgelegd en daardoor meer kosten zijn gemaakt.

 

AUTEURSRECHT

 

In het vonnis van 30 mei 2018 heeft de kantonrechter geoordeeld dat er sprake is van auteursrechtinbreuk. Tussen partijen zijn de vorderingen betreffende de schadevergoeding en de proceskosten nog in geschil.

 

De kantonrechter verwerpt de stelling van eiseres dat er 59 boeken zijn verkocht, aangezien van slechts 17 boeken precies is aangegeven via welk kanaal deze zijn verkocht. Partijen zijn het erover eens dat de netto winst per boek € 15,81 per boek bedraagt, zodat de kantonrechter van de primaire vordering van €268,77 zal toewijzen.

Door de naam van eiseres niet in het boek te vermelden, heeft gedaagde inbreuk gemaakt op het persoonlijkheidsrecht van eiseres. De licentievergoeding zou € 447,91 bedragen en tegen de hoogte van de licentievergoeding heeft gedaagde geen verweer gevoerd waardoor de kantonrechter dit bedrag toekent.

 

De proceskosten bedragen volgens eiseres € 10.894,30, waarvan een specificatie is overgelegd. Het verweer van gedaagde dat het boek geen “verkoopknaller” is geweest en dat op basis van de accountantsverklaring de winst beperkt was, gaat naar het oordeel van de kantonrechter niet op. Gedaagde heeft zelf de accountantsverklaring zoveel later overgelegd, dat inmiddels aanzienlijk meer kosten van juridische bijstand waren gemaakt. Bovendien is het boek van gedaagde ook na de sommatie nog te koop aangeboden waardoor eiseres belang bleef houden bij de vordering tot het staken van de inbreuk op het auteursrecht.

 

IEPT20181212, Rb Den Haag, Auteursrecht Babyboek

 

(kopie origineel vonnis)