Nokia toegestaan zich in hoofdzaak aan de zijde van KPN c.s. te voegen in geschil met ASSIA

Print this page 29-01-2019
IEPT20181219, Rb Den Haag, ASSIA v KPN

Nokia toegestaan zich in de hoofdzaak aan de zijde van KPN c.s. te voegen in geschil met ASSIA: Nokia heeft belang bij voeging nu zij als leverancier aansprakelijk kan worden gehouden voor  eventuele schade.

 

PROCESRECHT

 

Voegingsincident. Nokia wordt toegestaan zich in de hoofdzaak aan de zijde van KPN c.s. te voegen in een octrooigeschil met ASSIA. De vordering is tijdig ingesteld en Nokia heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een belang heeft om zich te voegen in de hoofdzaak nu zij als leverancier aansprakelijk kan worden gehouden voor  eventuele schade. Aan de processuele bezwaren van ASSIA wordt voorbij gegaan.

 

ASSIA wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het incident aan de zijde van Nokia. Nokia heeft een volledige proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd, maar zij heeft nagelaten deze kosten te begroten en te specificeren. Bij gebreke daarvan wordt bij de vaststelling van het salaris van de advocaat aansluiting gezocht bij de liquidatietarieven.

 

IEPT20181219, Rb Den Haag, ASSIA v KPN

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:15034