Deskundigenbericht in zaak Mosman

Print this page 20-08-2019
IEPT20190110, Rb Amsterdam, Mosman

Rechtbank beveelt onderzoek door een deskundige ter beantwoording van vragen met betrekking tot de creatieve en subjectieve keuzes die bij het tot stand komen van betreffende Werk zijn gemaakt.

 

AUTEURSRECHT - DESKUNDIGENBERICHT

 

In kort geding heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank van Amsterdam op 20 december 2017 onder meer overwogen dat voorshands niet kan worden vastgesteld dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk en dat vooralsnog niet kon worden aangenomen dat [verzoekers] de maker van het Werk was.

 

Het verzochte deskundigenonderzoek wordt toegewezen. Gelet op de technische complexiteit van het Werk heeft [verzoekers] voldoende belang bij haar verzoek en heeft zij ook voldoende onderbouwd dat de voorgestelde deskundige in staat is de hier relevant vraag te beantwoorden.

De volgende vragen zijn ter zitting besproken en vastgesteld:

 

"1. Dienen er om het Werk (zie rechtsoverweging 3.1) vanaf nul tot stand te brengen creatieve en subjectieve keuzes door de maker gemaakt te worden? En zo ja:

a. Welke creatieve en subjectieve keuzes zijn gemaakt in het opstellen van het model?

b. Welke creatieve en subjectieve keuzes zijn gemaakt in de randvoorwaarden van de differentiaal vergelijkingen?

c. Welke creatieve en subjectieve keuzes zijn gemaakt in het traject van het oplossen van de differentiaalvergelijkingen en de uitvoering van de fourieranalyse?

d. Op welke wijze is het Werk op basis van die creatieve en subjectieve keuzes uitgewerkt vanaf nul tot een Excel-bestand?

2. Bestaat het Werk uit meer dan het toepassen van een fourierreeks en een differentiaalvergelijking?

3. Is er aldus sprake van een werk met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het stempel van de maker draagt?

4. Komt het Werk aldus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking?

5. Hebt u overigens nog opmerkingen die voor de onderhavige zaak van belang zijn?"

 

De IEPT-versie volgt

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:4841

 

Zie ook IEPT20170712, Rb Gelderland, Mosman voor de procedure met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst, de bedrijfsgeheimen en de merkenrechten.