Voorlopig getuigenverhoor in zaak Mosman

Print this page 20-08-2019
IEPT20190110, Rb Amsterdam, Mosman getuigenverhoor

Rechtbank beveelt voorlopig getuigenverhoor: belang van [verzoekers]  ligt in het belang duidelijkheid te krijgen of het Werk auteursrechtelijk beschermd is en de bezwaren van Mosman dat de procedures haar veel geld en tijd kosten levert geen dusdanige onevenredigheid van de betrokken belangen op dat er sprake is van misbruik van recht.

 

AUTEURSRECHT - GETUIGENBEWIJS

 

In kort geding heeft de voorzieningenrechter onder meer overwogen dat voorshands niet kan worden vastgesteld dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk en dat vooralsnog niet kon worden aangenomen dat [verzoekers] de maker van het Werk was.

 

Het door [verzoekers] verzochte voorlopig getuigenverhoor wordt toegewezen. [Verzoekers] heeft voldoende duidelijk gemaakt welke feiten en stellingen zij met behulp van het getuigenverhoor wil bewijzen. [Verzoekers] heeft haar belang voldoende onderbouwd. [Verzoekers]  meent dat haar auteursrecht toekomt op het Werk en Mosman daar inbreuk op maakt. Mosman ontkent dit en de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat zonder nader onderzoek naar de feiten, dat er niet kan worden vastgesteld dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Het belang om hierover duidelijkheid te verkrijgen middels een voorlopig getuigenverhoor is hiermee gegeven.

 

De door Mosman geuite bezwaren treffen geen doel. Dat de procedures, aangespannen door [verzoekers] haar veel tijd en geld kosten en zorgen voor onrust onder het personeel, levert geen dusdanige onevenredigheid van de betrokken belangen op dat sprake is van misbruik van recht door [verzoekers]. Verder geldt dat, ook al zou [verzoekers] het getuigenverklaringen (mede) wensen te gebruiken in het nog lopende hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter, dit nog niet betekent dat het verzoek niet voor toewijzing in aanmerking komt.

 

De IEPT-versie volgt

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:4856

 

Zie ook: IEPT20170712, Rb Gelderland, Mosman voor de procedure met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst, de bedrijfsgeheimen en de merkenrechten.