Schending nevenwerkzaamhedenbeding

Print this page 26-03-2019
IEPT20190115, Hof Arnhem-Leeuwarden, Allure Energie

Geen schending geheimhoudingsbeding dat enkel ziet op overdragen vertrouwelijke informatie aan “derden”: versturen zakelijke informatie naar privé e-mailadres geïntimeerde valt hier niet onder. Nevenwerkzaamhedenbeding geschonden door zonder toestemming Allure klant van Allure met een mogelijke opdracht aan concurrerend bedrijf te koppelen: geïntimeerde had als hij indruk had dat werkgever geen interesse had in uitbrengen offerte dit nadrukkelijk moeten verifiëren.

 

ONEERLIJKE CONCURRENTIE

 

Hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 15 november 2016 tussen Allure Energie en een oud-werknemer inzake onder meer de schending van zijn geheimhoudingsbeding.

 

Het hof vernietigt het vonnis. Het hof oordeelt dat geen sprake is van schending van het geheimhoudingsbeding dat enkel ziet op het overdragen van vertrouwelijke informatie aan “derden”. Het versturen van zakelijke informatie naar het privé e-mailadres van geïntimeerde valt hier namelijk niet onder volgens het hof. Er wordt wel – in tegenstelling tot wat de rechtbank oordeelde – geoordeeld dat het nevenwerkzaamhedenbeding is geschonden doordat geïntimeerde zonder toestemming van Allure een klant van Allure met een mogelijke opdracht aan concurrerend bedrijf heeft gekoppeld. Geïntimeerde had als hij indruk had dat zijn werkgever geen interesse had in uitbrengen van een offerte dit nadrukkelijk moeten verifiëren, hetgeen hij niet heeft gedaan.

 

IEPT20190115, Hof Arnhem-Leeuwarden, Allure Energie

 

ECLI:NL:GHARL:2019:287