Door de politie gepubliceerd persbericht niet in strijd met onschuldpresumptie

Print this page 18-06-2019
IEPT20190115, Hof Den Haag, de Staat

Door de politie gepubliceerd persbericht over aanhouding van geïntimeerde op website niet onrechtmatig: persbericht politie onrechtmatig indien in strijd met onschuldpresumptie, onschuldpresumptie niet geschonden, nu voorlichting over huiszoeking in verband met onrust in gemeente voor de hand lag en transparantie over aard van huiszoeking mede in belang was van geïntimeerde en herleidbaarheid tot geïntimeerde volgt uit (rechtmatige) huiszoeking en aanhouding en niet uit het persbericht.

 

PUBLICATIE - PRIVACY

 

Geïntimeerde is op 18 maart 2013 in zijn woning aangehouden op verdenking van heling van autoradio’s en aanverwante elektronica. Een dag later heeft de politie op haar website een bericht gepubliceerd over de actie. Geïntimeerde heeft in eerste aanleg gevorderd de Staat te veroordelen tot vergoeding van door geïntimeerde geleden materiele en immateriële schade. De rechtbank heeft de vordering gedeeltelijk toegewezen en de Staat veroordeeld om een bedrag van € 6.145, waarvan € 1.500 vanwege reputatieschade, te betalen.

 

De Staat komt met drie grieven op tegen het vonnis. Allereerst zou de rechtbank de maatstaf voor de beoordeling van het optreden van de Staat in de media hebben miskend. De rechtbank zou  onterecht uitgaan van een belangenafweging. Het hof beoordeelt het optreden van de media met in achtneming van de onschuldpresumptie en meent dat de politie in dit geval met het persbericht het beginsel van de onschuldpresumptie niet heeft geschonden. De publicatie was, met name gelet op de onrust in de gemeente, voor de hand liggend en transparantie over de aard van de huiszoeking is mede in het belang van geïntimeerde. Met de tweede grief komt de Staat op tegen de overweging van de rechtbank dat de politie jegens geïntimeerde onrechtmatig heeft gehandeld, waarbij van belang is dat de inhoud van het persbericht voor diegenen die kennis hebben genomen van de aanhouding rechtstreeks herleidbaar is tot geïntimeerde. Het hof stelt dat de herleidbaarheid bij zijn straatgenoten zijn oorzaak vindt in het rechtmatige politieoptreden en niet uit de omschrijving in het persbericht. De eerste twee grieven slagen en de derde grief behoeft geen bespreking. Het hof vernietigt de veroordeling tot vergoeding van immaterieel nadeel en wijst de vordering van geïntimeerde tot vergoeding van immaterieel nadeel alsnog af.

 

IEPT20190115, Hof Den Haag, De Staat

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:8