Uitlatingen over “foute vastgoedbazen” op website en facebookpagina niet onrechtmatig

Print this page 14-03-2019
IEPT20190122, Rb Limburg, Metroprop v SP

Uitlatingen over “foute vastgoedbazen” met daarbij volledige naam en verkiezingsposter van eiser op website en facebookpagina niet onrechtmatig: eiser dient als publiek figuur ten behoeve van het publieke en politieke debat meer te dulden en steun in feitenmateriaal.

 

ONRECHTMATIGE DAAD

 

Eiser is directeur en bestuurder van Metroprop. Metroprop is eigenaresse en beheerster van diverse onroerende zaken in Heerlen. Op de Facebookpagina van gedaagde wordt verwezen naar een website waarop eisers in verband worden gebracht met enkele krantenartikelen en een column die betrekking hebben tot de verloedering en leegstand van panden in Heerlen. Ook heeft gedaagde een foto van de verkiezingsposter van eiser geplaatst en eiser omschreven als “foute vastgoedbaas”.

 

De voorzieningenrechter neemt als onweersproken dat zowel eiser zelf als Metroprop al jarenlang een belangrijke rol spelen in de vastgoedwereld van Heerlen, nu Metroprop vele panden in Heerlen bezit en eiser zich in menige politieke discussie over vastgoedontwikkeling in Heerlen heeft gemengd en mengt. Voorts staat vast dat eiser voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 als kandidaat op de lijst Hart-Leers gestaan, waaruit zijn lokaal-politieke aspiraties blijken.

 

De voorzieningenrechter is van oordeel dat eisers een grotere tolerantie dienen op te brengen dan een privépersoon, aangezien de uitingen gedaan op de website en op de facebookpagina van gedaagde bijdragen aan een publiek en politiek debat in Heerlen en het algemeen Heerlens belang daarbij gediend is. De voorzieningenrechter concludeert dat hierdoor het recht op vrijheid van meningsuiting van gedaagden prevaleert boven het recht op bescherming van eer en goede naam van eisers. Ook hebben eisers onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de aantijgingen van verloedering en leegstand van de panden onjuist zouden zijn. De gedane uitingen zijn dan ook niet onrechtmatig. 

 

IEPT20190122, Rb Limburg, Metroprop v SP

 

ECLI:NL:RBLIM:2019:515