Voorlopig getuigenverhoor geschorst door hoger beroep

Print this page 26-03-2019
IEPT20190131, Rb Den Haag, Ablynx v Unilever

Voorlopig getuigenverhoor geschorst door hoger beroep: geen analoge toepassing artikel 360(3) Rv dat bepaalt dat hoger beroep tegen tussenbeschikking geen schorsende werking heeft. Aanhouding getuigenverhoren uitgesproken onder opschortende voorwaarde dat gerechtshof verzoek Ablynx tot uitvoerbaar bij voorraad verklaring beschikkingen afwijst zodat dit verzoek niet bij voorbaat zonder betekenis is.

 

PROCESRECHT

 

Bij beschikking van 26 oktober 2018 is op verzoek van Ablynx een voorlopig getuigenverhoor bevolen. De voorlopig getuigenverhoren zijn bij beschikking van 11 december 2018 bepaald op 18 en 19 februari 2019. VHsquared heeft de rechter-commissaris verzocht te bevestigen dat de getuigenverhoren geen doorgang vinden, omdat VHsquared hoger beroep heeft ingesteld tegen de beschikkingen. Ablynx maakt hier bezwaar tegen, omdat volgens haar het hoger beroep in de bijzondere omstandigheden van dit geval geen schorsende werking heeft.

 

De rechtbank schorst het voorlopig getuigenverhoor. Omdat Ablynx heeft aangegeven het gerechtshof  te verzoeken de beschikkingen uitvoerbaar bij voorraad te verklaren indien wordt geoordeeld dat het hoger beroep het voorlopig getuigenverhoor schorst, wordt aanhouding van de getuigenverhoren uitgesproken onder de opschortende voorwaarde dat het hof het verzoek van Ablynx tot uitvoerbaar bij voorraad verklaring van de beschikkingen afwijst, zodat het verzoek niet bij voorbaat zonder betekenis is.

 

IEPT20190131, Rb Den Haag, Ablynx v Unilever

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:854