Geen 1019h Rv proceskostenveroordeling ondanks dat verkeerde partij is gedagvaard

Print this page 21-03-2019
IEPT20190205, Rb Midden-Nederland, Geen veroordeling proceskosten

Eiseres heeft de verkeerde partij gedagvaard nu geen sprake is van vereenzelviging van rechtspersonen en wordt niet-ontvankelijk verklaard: gedaagde voert de handelsnaam en het logo niet en is evenmin beheerder of exploitant van de website onder de domeinnaam en geen misbruik identiteitsverschil. Eiseres niet veroordeelt in de proceskosten ex art. 1019h Rv: gedaagde heeft onjuiste informatie verstrekt hetgeen aan gedaagde is toe te rekenen.

 

PROCESRECHT

 

Kort geding. Eiseres drijft een onderneming onder een bepaalde handelsnaam en een logo. Gedaagde is bestuurder en enig aandeelhouder van [bedrijf 1] en ook bestuurder van [bedrijf 2]. Gedaagde voert aan dat eiseres de verkeerde partij heeft gedagvaard en dat zij daarom niet-ontvankelijk is in haar vorderingen. Eiseres doet een beroep op vereenzelviging en dient daarvoor de uitzonderlijke omstandigheden aan te voeren.

 

Gedaagde heeft onweersproken gesteld dat zij niet de exploitant van de website is en evenmin de activiteiten onder de handelsnaam exploiteert. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat [bedrijfsnaam 1] de handelsnaam en het internetadres heeft ingeschreven alsmede dat de domeinnaam op naam van [bedrijfsnaam 2] staat ingeschreven. [bedrijfsnaam 2] heeft het logo als merk gedeponeerd bij het Benelux merkenbureau. Dat eiseres heeft nagelaten om deze informatie te verifiëren, komt voor haar risico. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze omstandigheden geen vereenzelviging van rechtspersonen rechtvaardigt. Dat betekent dat eiseres met gedaagde de verkeerde partij heeft gedagvaard.

 

De voorzieningenrechter ziet reden om eiseres niet te veroordelen in de proceskosten omdat gedaagde met de brief van 8 oktober 2018 onjuiste informatie heeft gegeven hetgeen gedaagde is toe te rekenen. Partijen zullen ieder hun eigen kosten moeten dragen. 

 

IEPT20190205, Rb Midden-Nederland, Geen vereenzelviging van rechtspersonen

 

ECLI:EU:RBMNE:2019:711