€ 3700,00 schadevergoeding voor verkoop van kerstkaart in aangepaste vorm

Print this page 09-05-2019
IEPT20190206, Rb Zeeland-West-Brabant, Kwantum

Inbreuk auteurs- en persoonlijkheidsrecht door in  winkels, fysieke folders en online aanbieden van ontwerp van kerstkaart  van eiseres: Kwantum erkent schending auteursrecht en wijziging van het formaat van de kerstkaart in een A4-formaat tekstbord en kleurwijziging leidt tot schending persoonlijkheidsrecht. Geen belang bij vordering tot onthouden van inbreuken en gestaakt houden van inbreuk: gelet op door Kwantum opgestelde onthoudingsverklaring en onvoldoende onderbouwd dat na de verklaring verkoop tekstborden niet is gestaakt. € 270,00 aan schadevergoeding: schatting van 300 gederfde verkopen vermenigvuldigt met uitgangspunt van € 0,90 per ontwerp. € 3500,00 aan morele schade: eiseres ontwerpt exclusieve producten voor (kleinere) speciaalzaken, door inbreuk Kwantum is werk op grote schaal aangeboden in context die haaks op marktsegment eiseres staat. Kwantum veroordeelt in de proceskosten volgens indicatietarief in IE-zaken: € 6.599,47:  eenvoudige zaak tot uitgangspunt genomen omdat het debat zeer beperkt is geweest.

 

AUTEURSRECHT - PROCESRECHT

 

Eiseres exploiteert een bedrijf en ontwerpt onder andere kaarten en posters en biedt deze ter verkoop aan. In oktober 2016 heeft eiseres een kerstkaart ontworpen. Op 27 november 2017 heeft eiseres vernomen dat Kwantum dezelfde kerstkaart in de vorm van een A4-formaat tekstbord te koop aanbiedt in haar winkels, fysieke folders en online via haar website. Eiseres stelt dat Kwantum een inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrecht en persoonlijkheidsrecht door zonder toestemming en naamsvermelding haar ontwerp openbaar te maken en te verveelvoudigen.

 

Kwantum heeft erkend dat zij het ontwerp van eiseres zonder haar toestemming heeft overgenomen, openbaar gemaakt en verveelvoudigd waardoor de schending op het auteursrecht van eiseres vaststaat. Door de naam niet bij het ontwerp te vermelden en door het ontwerp in gewijzigde vorm met gewijzigde kleuren als een A4-formaat tekstbord aan te bieden, heeft Kwantum ook de persoonlijkheidsrechten van eiseres geschonden. Dat het volgens Kwantum niet gebruikelijk is de naam van een ontwerper te vermelden als het gaat om industriële vormgeving doet niets aan de redelijkheid van het verzet.

 

De rechtbank is van oordeel dat eiseres geen belang heeft bij de vordering tot onthouding van (toekomstige) inbreuken gelet op de door Kwantum opgestelde onthoudingsverklaring. Gelet op de aard, tekst en strekking van deze verklaring valt niet in te zien welk belang eiseres nog heeft bij handhaving van haar  vordering. Daarnaast heeft eiseres onvoldoende onderbouwd dat de verkoop na afgifte van de verklaring niet is gestaakt.

 

Met betrekking tot de schadevergoeding komt de rechtbank tot het volgende. De winstderving wordt berekend aan de hand van de nettowinst die eiseres had kunnen maken met de verkoop van haar ontwerp als geen inbreuk had plaatsgevonden (IEPT20051024). De rechtbank neemt als uitgangspunt voor de begroting € 0,90 per ontwerp en maakt de voorzichtige schatting van 300 gederfde verkopen. Dit leidt tot een bedrag van € 270,00 aan schadevergoeding. Daarnaast neemt de rechtbank ook de morele schade in aanmerking waarbij de rechtbank van belang acht dat het gaat om een onderneming die exclusieve producten ontwerpt en aan (kleinere) speciaalzaken ter verkoop aanbiedt. De rechtbank schat de morele schade op een bedrag van € 3500,00.

 

Kwantum is als grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Het verweer dat eiseres niet uitdrukkelijk in het petitum van haar dagvaarding een proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv heeft gevorderd faalt. De rechtbank neemt het indicatietarief voor een eenvoudige zaak tot uitgangspunt, omdat het debat over auteursrecht en persoonlijkheidsrecht zeer beperkt is geweest. De proceskosten in de hoofdzaak zijn begroot op € 6.599,47.  

 

IEPT20190206, Rb Zeeland-West-Brabant, Kwantum

 

ECLI:NL:RBZWB:2019:541