Artikelen over huisbaas hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google

Print this page 18-06-2019
IEPT20190207, Rb Rotterdam, Google

Artikelen over huisbaas hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google: omstandigheid dat zoekresultaten leiden naar strafrechtelijke en dus bijzondere persoonsgegevens geen grond om het verzoek ex artikel 16 Wbp zonder nadere beoordeling toe te wijzen, eiser speelt als professioneel verhuurder een rol in het openbare leven, publiek heeft zwaarwegend belang bij kennisneming gegevens nu deze verband houden met zijn activiteiten als verhuurder, dit belang weegt zwaarder dan het belang dat eiser heeft bij verwijdering.

 

PRIVACY

 

Eiser is huisbaas en verzoekt tot verwijdering van een groot aantal zoekresultaten bij een zoekopdracht op zijn naam. De rechtbank overweegt echter dat de omstandigheid dat de zoekresultaten leiden naar strafrechtelijke en dus bijzondere persoonsgegevens geen grond is om het verzoek ex artikel 16 Wbp zonder nadere beoordeling toe te wijzen. De rechtbank oordeelt vervolgens dat het belang van het publiek bij kennisname van de berichtgeving over eiser zwaarder weegt dan het belang dat eiser heeft bij verwijdering van de URL’s.  De zoekresultaten hebben volgens de rechtbank betrekking op een maatschappelijk debat waarin eiser een negatieve rol wordt toebedeeld waardoor hij  “bepaaldelijk een rol speelt in het openbare leven”. Het publiek heeft bovendien een zwaarwegend belang bij kennisneming  van de gegevens nu deze verband houden met zijn activiteiten als verhuurder. Huidige of toekomstige huurders hebben een zwaarwegend belang om te kunnen weten met welk gedrag van eiser zij te maken kunnen krijgen wanneer zij een woning van hem of van een van zijn ondernemingen  huren. Hiertegenover heeft eiser onvoldoende aangevoerd.

 

IEPT20190207, Rb Rotterdam, Google

 

ECLI:NL:RBROT:2019:948