Octrooi voor verfdispenser niet inventief

Print this page 11-02-2019
IEPT20190208, Rb Den Haag, Fast & Fluid v Santint
(Met dank aan Richard Ebbink, Paul Marcelis en Boukje van der Maazen, Brinkhof)

Vzgr op grond van artikel 4/35 Brussel I bis-Vo en 80(2) ROW bevoegd jegens Nederlandse gedaagde Santint: voldoende gesteld over dreigend onrechtmatig handelen voor aannemen bevoegdheid. Vzgr bevoegd op grond van artikel 7(1) Rv jegens Chinese Sanhua: eenzelfde  situatie feitelijk en rechtens. Gerede, serieuze niet te verwaarlozen kans dat octrooi EP 970 ongeldig wordt verklaard wegens gebrek aan inventiviteit: vakman zou voor dispenser die precisiedosering en snelle dosering moet verschaffen de draaibare klep uit US 248 voorzien van extra kanaal voor precisiedosering. 

 

OCTROOIRECHT

 

Kort geding. Fast & Fluid is houder van octrooi EP 970 voor een “valve assembly”. Gedaagden brengen onder andere de A4b Hummingbird Automatic Tint Dispenser op de markt, welke volgens Fast & Fluid inbreuk maakt op het octrooi en vorderen een inbreukverbod voor de Nederlandse, Duitse, Engelse, Italiaanse, Spaanse en Turkse delen vna het octrooi. Gedaagden stellen dat het octrooi nietig is.

 

De voorzieningenrechter verklaart zichzelf bevoegd ten opzichte van het in Nederland gevestigde Santint op grond van artikel 4/35 Brussel I bis-Vo en 80(2) ROW en jegens het Chinese Sanhua op grond van artikel 7(1) Rv, aangezien sprake is van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens.

 

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het octrooi niet inventief, althans is er een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het octrooi in een daartoe strekkende bodemprocedure op die grond nietig wordt verklaard. US 248 wordt als meest nabije stand van de techniek aangemerkt, waarin een klepsamenstel wordt geopenbaard waarmee verfkleurstoffen snel en relatief nauwkeurig worden afgemeten en afgegeven. De verschilmaatregel is dat in plaats van één uitlaatkanaal voor het (snel) afgeven van vloeistof, in het klepsamenstel van het octrooi meerdere (ruitlaatkanalen aanwezig zijn met verschillende diameters. Het technische effect hiervan is dat er precisiedosering (op druppelniveau) mogelijk wordt naast snelle dosering. Het objectieve probleem wordt gedefinieerd als “Het verschaffen van een dispenser die in staat is tot enerzijds precisiedosering (op druppelniveau) en anderzijds tot snelle dosering van grotere volumes”. De vakman zou zonder inventieve denkarbeid komen tot een klepsamenstel zoals geclaimd in het octrooi. De vakman weet op basis van zijn vakkennis dat hij voor de oplossing van het probleem in twee kanalen moet voorzien, één voor hoge stroomsnelheid en één voor lage stroomsnelheid met precisieafgifte en is op grond van algemene vakkennis bekend met draaibare klep met kanalen van verschillende grootte. De vakman zou daarom voor een dispenser die precisiedosering en snelle dosering moet verschaffen de draaibare klep uit US 248 voorzien van extra kanaal voor precisiedosering. 

 

De IEPT-versie volgt.

 

(kopie origineel vonnis)