€500.000 aan dwangsommen verbeurd wegens inbreuk op rechten moeder Vaatstra

Print this page 19-06-2019
IEPT20190212, Hof Amsterdam, Artikelen over Moeder Vaatstra II

€500.000 aan dwangsommen verbeurd door appellant nu gegeven ge- en verboden zijn overtreden: gebod om artikel van Facebookpagina te verwijderen en verwijderd te houden overtreden door eerste drie zinnen te laten staan, verbod om beschuldigingen van chantage achterwege te laten overtreden. 

 

PROCESRECHT

 

Hoger beroep van een vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 28 september 2017 (IEPT20170928). In dit vonnis is door de rechtbank geoordeeld dat er €500.000 aan dwangsommen is verbeurd door appellant wegens het overtreden van verschillende ge-en verboden. Appellant stelt zich op het standpunt dat hij deze dwangsommen niet heeft verbeurd.

 

Het hof bekrachtigt het oordeel van de rechtbank.  Appellant heeft de eerste drie zinnen van een artikel waarvan de verwijdering was bevolen laten staan. Dit terwijl appellant gehoor had moeten geven aan het gebod om het artikel te verwijderen en verwijderd te houden. Ook mochten geen delen van het artikel gepubliceerd worden. Door de eerste drie zinnen te laten staan, heeft appellant dit gebod overtreden. Daarbij was appellant gehouden om een rectificatie te plaatsen bovenaan de homepage van zijn website. Appellant werd tevens verboden nog uitlatingen te doen waarin gesteld wordt dat geïntimeerde door haar familie wordt gechanteerd. Appellant heeft echter in strijd met dit verbod uitlatingen van deze strekking laten staan op zijn website.

 

Het hof komt dan ook tot de conclusie dat appellant €500.000 aan dwangsommen heeft verbeurd. 

 

IEPT20190212, Hof Amsterdam, Artikelen over Moeder Vaatstra II

 

ECLI:NL:GHAMS:2019:350