€ 397,50 voor plaatsen twee foto’s op website

Print this page 05-06-2019
IEPT20190213, Rb Den Haag, ANP

€ 397,50 (€ 198,75 per foto) voor plaatsen twee foto’s zonder naamsvermelding fotograaf/rechthebbende op basis van gemiddelde tarief Stichting Foto Anoniem: aangezien pixelmaat niet duidelijk is, is het gerechtvaardigd om van gemiddelde uit te gaan. Geen verhoging met 50% wegens inbreuk zelfbeschikkingsrecht of ter ontmoediging van plegen inbreuk. Artikel 1019h Rv proceskosten van € 1.147 en € 318 voor kosten m.b.t. opsporing toegewezen.

 

AUTEURSRECHTSCHADE FOTOWERKEN

 

De Stichting Bevordering Politieke Betrokkenheid heeft een tweetal foto’s van ANP op haar website gepubliceerd. ANP stelt dat sprake is van auteursrechtinbreuk. De kantonrechter overweegt dat vast staat dat de Stichting de foto’s zonder naamsvermelding van de fotograaf of toestemming van ANP op haar website heeft gepubliceerd. Er is dus sprake van auteursrechtinbreuk. De kantonrechter veroordeeld de Stichting om ANP een bedrag van € 198,75 per foto, dus € 397,50 in totaal te betalen voor de inbreuk, gebaseerd op het gemiddelde tarief van de Stichting Foto Anoniem. Er kan worden uitgegaan van het gemiddelde tarief omdat de pixelmaat niet duidelijk is. Uitgaande van gebruik tot één week komt de kantonrechter tot het hiervoor genoemde bedrag. ANP heeft een verhoging van 50% gevorderd wegens inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht of ter ontmoediging van het plegen van inbreuk. Hier gaat de kantonrechter echter niet in mee.  Toepassing van de tarieven van Stichting Foto Anoniem gaan er namelijk van uit dat de rechthebbende zelf niet om toestemming is gevraagd en in het Nederlandse recht geen plaats voor schadevergoeding bij wijze van straf.

 

IEPT20190213, Rb Den Haag, ANP

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:1044