Wedel mag de dienstverlening aan Bauer niet opzeggen ondanks schending License Agreement

Print this page 09-07-2019
IEPT20190215, Rb Amsterdam, Wedel v Bauer

Vordering Wedel tot veroordeling van Bauer om al haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomsten onvoorwaardelijk na te komen, afgewezen: Bauer heeft dan wel de License Agreement geschonden en Wedel heeft niet stilzwijgend ingestemd met de overschrijding van 72 radiostations, maar beëindiging van de dienstverlening is pas aanvaardbaar nadat Wedel tegenover Bauer uitdrukkelijk aanspraak heeft gemaakt op voldoening van een redelijke meerprijs en Bauer ondubbelzinnig zou hebben geweigerd hieraan te voldoen, wat niet het geval is. Geen sprake van inbreuk intellectueel eigendomsrecht Wedel: de License Agreement kan het gebruik van de software voor meer dan 72 zenders omvatten.

 

LICENTIES

 

Kort geding. Wedel is ontwikkelaar van software voor commerciële onderdelen van radio- en televisiezenders. Zij heeft een programma ontwikkeld waarmee radiostations op eenvoudige wijze radiocommercials kunnen inplannen en uitzenden (MediaSales software). Bauer houdt zich bezig met de exploitatie van radiostations en heeft een licentie voor het gebruik van de MediaSales software. De prijs overeengekomen tussenpartijen wordt berekend over 72 + 8 radiostations. De +8 is “voor het geval dat” en is verder niet van belang. De licentie overeenkomst is door Bauer opgezegd en eindigt op 1 december 2019. Wedel heeft opgemerkt dat Bauer de software voor 26 meer radiostations dan overeengekomen en heeft gesommeerd het gebruik van de software voor deze radiostations binnen 5 dagen te staken, anders maakt Wedel de software voor alle radiostations van Bauer ontoegankelijk.

 

Bij de voorzieningenrechter vordert Wedel Bauer om de software alleen te gebruiken voor de overeengekomen 72 radiostations dan wel iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten te staken en gestaakt te houden.

 

Bauer heeft erkend in de loop van de tijd 26 radiozenders aan de software te hebben toegevoegd, maar voert aan dat dit met stilzwijgende toestemming van Wedel is gebeurd. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter, gelet op de tekst van de License en de Financial Agreement lag het voor de hand dat Wedel weliswaar instemde met het gebruik van de software voor extra stations, maar tegen voldoening van een redelijke meerprijs. Wedel mag echter niet zo maar de dienstverlening staken, zonder uitdrukkelijk op die voldoening van die redelijke meerprijs aanspraak te hebben gemaakt, waarnaar Bauer ondubbelzinnig zou hebben geweigerd hieraan te voldoen. Ter zitting is echter gebleken dat tot dusver geen aanspraak is gemaakt op een specifieke redelijke tegenprestatie.

 

Wat betreft de intellectuele eigendomsrechten zou de License Agreement het gebruik van de software voor meer dan 72 zenders kunnen omvatten en is daarom van inbreuk geen sprake.

 

IEPT20190215, Rb Amsterdam, Wedel v Bauer

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:3831