Auteursrechtinbreuk door plaatsen van werkstuk met foto van legbatterijkippen op website

Print this page 19-03-2019
IEPT20190215, Rb Rotterdam, Foto in werkstuk op website

Auteursrechtinbreuk door plaatsen van werkstuk met foto van legbatterijkippen op website: foto is auteursrechtelijk werk door bewuste, creatieve keuzes in gebruikte camera(instelling), invalshoek en belichting en geen sprake van een incidentele, ondergeschikte verwerking in de zin van artikel 18a Aw. Totaal € 332,50 schadevergoeding, € 214,00 verhoogd met factor 0,5 voor kosten ter vaststelling schade en aansprakelijkheid: gezien de commerciële aard van de website en het aantal paginaweergaven niet onredelijk geacht en verhoging redelijk en niet enkel punitief. Geen misbruik van recht: uitoefenen en handhaven auteursrecht levert als zodanig geen misbruik van recht op. Proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief: zeer eenvoudige en niet-bewerkelijke zaak, hetgeen ook blijkt uit veelal gestandaardiseerde teksten in de dagvaarding.

 

AUTEURSRECHT - PROCESRECHT

 

Eiser beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. Gedaagde heeft zonder bronvermelding een werkstuk met daarin een foto van legbatterijkippen geplaatst op haar website. Gedaagde heeft hiermee een inbreuk gemaakt op het aan de fotograaf toekomende en aan eiser overgedragen auteursrecht.

Het verweer van gedaagde dat sprake is van misbruik van recht wordt door de kantonrechter verworpen nu het uitoefenen en handhaven van het auteursrecht om daarmee een inkomen te genereren als zodanig geen misbruik van recht oplevert.

 

De kantonrechter is van oordeel dat sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin nu de weergave van de foto voldoende aannemelijk maakt dat sprake is geweest van vooraf bewust gemaakte keuzen in gebruikte camera(instelling), invalshoek en belichting, waardoor een bepaalde sfeer ontstaat, die zich onderscheidt van andere toevallige foto-opnames van een legbatterij.

 

De rechtbank acht een bedrag van € 214,00, waarvoor aansluiting is gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem, voor het gebruik door gedaagde van de foto van een professionele fotograaf niet onredelijk gezien de commerciële aard van de website en het aantal paginaweergaven per maand. Daarnaast wordt een verhoging met een factor 0,5 in verband met de kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid redelijk geacht, nu dit ook niet uitsluitend een punitief karakter heeft. De rechtbank komt met haar berekening uit op een bedrag aan schadevergoeding van in totaal € 332,50.

 

Gelet op het zeer eenvoudige en niet-bewerkelijke karakter van de zaak, zullen de proceskosten conform het toepasselijke liquidatietarief in kantonzaken worden begroot.

 

IEPT20190215, Rb Rotterdam, Foto in werkstuk op website

 

ECLI:EU:RBROT:2019:1573