€ 843,75 schadevergoeding voor gebruik foto nadat toestemming was ingetrokken

Print this page 21-03-2019
IEPT20190220, Rb Midden-Nederland, Ingetrokken toestemming gebruik foto

Auteursrechtinbreuk door gebruik foto’s nadat toestemming was ingetrokken: geen sprake van onopzegbaar eeuwigdurende licentie en intrekken toestemming is geen misbruik van bevoegdheid, nu gedaagde met publicatie foto’s zonder naamsvermelding voorwaarde voor toestemming heeft geschonden. Auteursrechtinbreuk door tekening van paardenhoef zonder naamsvermelding eiseres als medeauteur openbaar te maken: eiseres moet worden beschouwd als medeauteursrechthebbende. € 843,75 schadevergoeding waarbij 25% opslag is gehanteerd per foto vanwege misgelopen naamsbekendheid: aansluitend bij tarievenlijst Stichting Foto Anoniem en compensatie voor inbreuk persoonlijkheidsrechten.

 

AUTEURSRECHT

 

Eiseres is fotograaf en verkoopt haar foto’s via haar website. Eiseres en gedaagde hebben een affectieve relatie gehad gedurende welke foto’s van gedaagde zijn gemaakt en partijen gewerkt hebben aan een schematische tekening van een paardenhoef. Eiseres heeft toestemming gegeven aan gedaagde om de drie foto’s, om niet, te gebruiken op twee websites en op Facebook. Daarbij heeft eiseres als voorwaarde gesteld dat haar naam als auteur bij de foto’s wordt vermeld. Op enig moment heeft eiseres haar toestemming ingetrokken, omdat gedaagde niet aan de voorwaarde voldeed.

 

De kantonrechter is van oordeel dat gedaagde onvoldoende heeft onderbouwd dat sprake is van een onopzegbare eeuwigdurende licentie aangezien niet is gebleken dat de foto’s verband houden met het toentertijd gezamenlijke doel van partijen om zich in te zetten voor dierenwelzijn. Eiseres kon onder de omstandigheden haar toestemming aan gedaagde om de foto’s te gebruiken intrekken. Aldus maakt gedaagde inbreuk heeft op het auteursrecht van eiseres en handelt gedaagde daarmee onrechtmatig jegens eiseres.

 

De kantonrechter concludeert verder dat gedaagde onvoldoende heeft onderbouwd dat eiseres niet als medeauteursrechthebbende van de schematische tekening dient te worden beschouwd. Door de tekening zonder naamsvermelding van eiseres als mederechthebbende openbaar te maken, handelt gedaagde onrechtmatig jegens eiseres.

 

De kantonrechter vindt het redelijk om naast het bedrag van € 225,00 per foto aan misgelopen licentievergoeding een opslag van 25% te hanteren als vergoeding voor geleden schade vanwege misgelopen naamsbekendheid. De totale schadevergoeding bedraagt € 843,75.

 

IEPT20190220, Rb Midden-Nederland, Ingetrokken toestemming gebruik foto

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:630