Auteursrechtinbreuk op lesmateriaal Innovam

Print this page 19-06-2019
IEPT20190227, Rb Midden-Nederland, Innovam v Bikeflex

Auteursrechtinbreuk op lesmateriaal Innovam: auteursrecht Innovam op het lesmateriaal niet in geschil, Bikeflex mocht gelet op samenwerkingsovereenkomst en uitvoering daarvan materiaal na einde samenwerking niet verder blijven gebruiken, Bikeflex heeft materiaal Innovam ruimer gebruikt dan toegestaan. Schade Innovam onvoldoende onderbouwd: niet gebleken dat lesmateriaal na de samenwerking op grote schaal is gebruikt/vermarkt, niet in te zien dat cursisten Bikeflex het lesboek zouden hebben aangeschaft wanneer inbreuk achterwege was gebleven, geen winst gemaakt door Bikeflex en geen omzetderving Innovam. 

 

AUTEURSRECHT

 

Innovam verzorgt onder de naam Tweewieler Academy opleidingen op het gebied van tweewielertechniek. In dat kader heeft zij opleidingsmodules ontwikkeld voor de opleiding tot fietstechnicus. Bikeflex verzorgt onder meer opleidingen tot basis fietstechnicus. Bikeflex en Innovam hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de duur van een jaar. Innovam heeft lesmateriaal aan leermeesters van Bikeflex verschaft. Bikeflex schafte zelf Innovam lesboeken aan. Inmiddels werkt Bikeflex samen met een andere partij. Innovam is tot de ontdekking gekomen dat Bikeflex delen van haar lesmateriaal nog steeds beschikbaar stelt aan haar cursisten, hoewel het contract tot een einde is gekomen. Innovam stelt dat Bikeflex inbreuk maakt op haar auteursrecht en uit dien hoofde schadeplichtig is. Tussen partijen is niet in geschil dat Innovam de auteursrechthebbende is op het lesmateriaal.

 

De rechtbank oordeelt dat Bikeflex geen toestemming had om het materiaal na het einde van de samenwerking te blijven gebruiken. Dit blijkt niet uit de samenwerkingsovereenkomst noch uit de uitvoering daarvan. Bikeflex heeft daarbij het materiaal ruimer gebruikt dan haar was toegestaan. De rechtbank oordeelt dan ook dat Bikeflex inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Innovam. Innovam heeft echter volgens de rechtbank onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld en onderbouwd waaruit blijkt dat zij als gevolg van deze inbreuk schade heeft geleden. Niet blijkt dat Bikeflex het lesmateriaal op grote schaal heeft gebruikt na het einde van de samenwerking met innovam. Het materiaal is slechts aan enkele leermeesters en leerlingen verstrekt. Dit is door Innovam onvoldoende weersproken. Ook is er geen reden om aan te nemen dat alle cursisten van Bikeflex het lesboek van Innovam zouden hebben aangeschaft als het inbreukmakende handelen niet had plaatsgevonden. Evenmin heeft Bikeflex winst gemaakt met het inbreukmakende handelen. Innovam heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij enige omzet heeft gederfd. De gevorderde veroordeling tot betaling van schadevergoeding wordt dan ook door de rechtbank afgewezen. 

 

IEPT20190227, Rb Midden-Nederland, Innovam v Bikeflex

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:856