Ex parte bevel om iedere inbreuk op auteursrecht op zomerjurkje te staken toegewezen

Print this page 05-03-2019
IEPT20190228, Rb Zeeland-West-Brabant, Quapi Kidswear v Jola
(Met dank aan Tjibbe Fokkens en Michel Korterink, Nysingh)

Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv om iedere inbreuk op auteursrecht op zomerjurkje te staken toegewezen: dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat in strijd met het bevel wordt gehandeld met een maximum van € 100.000.

 

AUTEURSRECHT

 

Beschikking. Quapi Kidswear stelt in haar verzoekschrift dat het links afgebeelde KARA jurkje auteursrechtelijke bescherming geniet en dat Jola c.s. inbreuk maakt op deze auteursrechten door de rechts afgebeelde zomerjurkjes Jola c.s. aan te bieden en te verhandelen.

 

Op grond van artikel 1019e Rv kan een IE-rechthebbende bij verzoekschrift een verbod vorderen van dreigende inbreukmakende gedragingen. De voorzieningenrechter kan dit verzoek honoreren zonder de vermeende inbreukmaker op te roepen, mits uitstel zou leiden tot onherstelbare schade voor de IE-rechthebbende. De voorzieningenrechter oordeelt dat hiervan sprake is en beveelt gerekwestreerden de inbreuk te staken op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat in strijd met het bevel wordt gehandeld met een maximum van € 100.000.

 

IEPT20190228, Rb Zeeland-West-Brabant, Quapi Kidswear v Jola

 

(kopie originele beschikking)