Volgconclusie 16 van octrooi voor kliklaminaat inventief

Print this page 14-03-2019
IEPT20190305, Hof Den Haag, Unilin v I4F

(Met dank aan: Jaap Bremer en Marleen van den Horst, BarentsKrans en Leo Jessen, V.O.)

 

Geen toegevoegde materie ten opzichte van WO 834: niet in EP 341 overgenomen zinsnede “which are formed more particularly by the aforementioned locking means (6)” is optioneel en geldt niet als beperkend voor beschermingsomvang conclusie 1. Conclusie 1 EP 341 niet nieuw: geen openbaar voorgebruik door Unilin, wel openbaar voorgebruik door Tropica-panelen. Volgconclusies 2-11, 13, 15 en 20-22 volledig geopenbaard door Tropica-panelen. Conclusies 14, 18 en 19 niet-inventief: vakman zou vanuit Tropica-panelen via bijv. Batibouw-brochure komen tot maatregelen van deze conclusies. Volgconclusie 16 inventief ten opzichte van Batibouw-paneel: brochure bevat geen pointer in de richting van een blijvend verbogen lip die de panelen niet alleen dicht trekt, maar ook continu dichthoudt, dit was ook geen algemene vakkennis gemiddelde vakman, indien dat wel het geval zou zijn,  zal vakman niet verwachten dat die oplossing geschikt zou zijn voor toepassing in panelen met kern van HDF of MDF. Conclusie 16 ook inventief ten opzichte van Batibouw-paneel gecombineerd met US 422: US 422 openbaart niet deelmaatregel (f). Deelmaatregel “voor de vervaardiging van vloerpanelen volgens een van de conclusies 1 t/m 20” moet worden uitgelegd dat de werkwijze daadwerkelijk wordt toegepast voor vervaardiging van vloerpanelen volgens een van deze conclusies. Werkwijzeconclusies 23-25 niet-inventief: zijn voor vervaardiging panelen volgens conclusies die niet nieuw zijn en JP 207 bevat alle werkwijzemaatregelen van conclusies 23-25. Werkwijze conclusie 26 niet-inventief: niet weersproken. Werkwijzeconclusies volgens tweede hulpverzoek dat maatregelen volgens conclusie 16 toevoegt geldig:  aangezien conclusie 16 inventief is geacht niet voor de hand liggend om vloerpaneel volgens 2e hulpverzoek geclaimde werkwijze te vervaardigen.

 

OCTROOIRECHT

 

Hoger beroep tegen het vonnis van 19 oktober 2016 (IEPT20161019), waarin werd geoordeeld dat het octrooi van Unilin (EP 341 voor kliklaminaat) nietig was wegens gebrek aan inventiviteit. Het vonnis wordt vernietigd.

 

Het hof oordeelt dat geen sprake is van toegevoegde materie ten op zichte van WO 834, aangezien de niet uit WO 834 overgenomen zinsnede “which are formed more particularly by the aforementioned locking means (6)” optioneel is en niet geldt als beperkend voor de beschermingsomvang van conclusie 1. Vervolgens wordt geoordeeld dat conclusie 1 niet nieuw is, aangezien sprake is van openbaar voorgebruik door de zogenoemde Tropica-panelen. Het zelfde geldt voor volgconclusies 2-11, 13, 15 en 20-22. Conclusies 14, 18 en 19 zijn niet-inventief.

 

Volgconclusie 16 houdt wel stand. De conclusie is inventief ten opzichte van het zogenoemde Batibouw-paneel, omdat de brochure geen pointer bevat in de richting van een blijvend verbogen lip die de panelen niet alleen dicht trekt, maar ook continu dichthoudt. De conclusie is ook inventief ten opzichte van het Batibouw-paneel gecombineerd met US 422, omdat deelmaatregel (f) niet wordt toegepast in US 422. De werkwijzeconclusies 23-25 worden niet inventif geacht, aangezien deze conclusies zien op de vervaardiging van panelen volgens conclusies die niet nieuw zijn en aangezien JP 207 alle werkwijzemaatregelen van conclusies 23-25 openbaart. Voor werkwijzeconclusie 26 is niet weersproken dat de conclusie niet-inventief is. De werkwijzeconclusies volgens het tweede hulpverzoek dat de maatregelen volgens conclusie 16 toevoegt geldig:  aangezien conclusie 16 inventief is geacht is het niet voor de hand liggend om het vloerpaneel volgens de in het tweede hulpverzoek geclaimde werkwijze te vervaardigen.

 

De IEPT-versie volgt.

 

(kopie originele arrest)