€ 270 schadevergoeding voor zonder toestemming plaatsen van foto van kop-staart botsing

Print this page 21-03-2019
IEPT20190306, Rb Limburg, Foto kop-staart botsing

€ 270 schadevergoeding voor auteursrechtinbreuk door zonder toestemming foto kop-staart botsing te plaatsen op website: aangesloten bij eigen tarieven fotograaf, richtprijzen Nederlandse Vakfotografie en Tarievenlijst Stichting Foto Anoniem. Geen schadevergoeding voor inbreuk op persoonlijkheidsrechten: foto slechts door zeer select groepje mensen gezien, waardoor niet aannemelijk is dat eiser door publicatie inkomsten is misgelopen.

 

AUTEURSRECHT

 

Eiser is een professioneel fotograaf en heeft onder meer een foto gemaakt van een kop-staart botsing. Gedaagde exploiteert een website en heeft voormelde foto zonder toestemming en naamsvermelding van eiser op zijn website geplaatst.

 

Door het zonder toestemming plaatsen van de foto van de kop-staart botsing op de website is er sprake van een auteursrechtinbreuk. Gedaagde is een professionele ondernemer waarvan verwacht mag worden dat hij zich ervan had vergewist of de foto auteursrechtelijk beschermd is. Het verweer dat de foto slechts een korte periode zichtbaar is geweest en dat de website slechts een beperkt aantal bezoekers kent, kan niet tot het oordeel leiden dat er geen auteursrechtinbreuk is.

 

De hoogte van de gederfde licentievergoeding is mede bepaald aan de hand van de eigen tarieven van de fotograaf, de richtprijzen Nederlandse Vakfotografie en de Tarievenlijst van de Stichting Foto Anoniem. De schadevergoeding komt neer op € 270.

 

De kantonrechter stelt dat voor de vraag of de gestelde inbreuk op persoonlijkheidsrechten heeft geleid tot schade verschil maakt waarvoor de foto is gebruikt, anders dan bij de vraag of sprake is van een inbreuk en de hoogte van de licentievergoeding. Gedaagde heeft gemotiveerd betwist dat er schade wegens inbreuk op de persoonlijkheidsrechten zou zijn ontstaan. Eiser heeft de schade ook niet nader onderbouwd waardoor de kantonrechter hiervoor geen schadevergoeding toekent.  

 

IEPT20190306, Rb Limburg, Foto kop-staart botsing

 

ECLI:RBLIM:2019:2046