IE-rechten ParkAdvance-systeem moeten aan WPS worden overgedragen

Print this page 15-03-2019
IEPT20190306, Rb Oost-Brabant, Roxal v WPS
(Met dank aan Peter Claassen en Bram Woltering, AKD)

IE-rechten ParkAdvance-systeem moesten bij overeenkomst van 22 januari 2016 aan WPS worden overgedragen: gelet op tekst overeenkomst in combinatie met brief van Roxal van 5 januari 2016 is door Roxal zelf niet de relatie tussen de overdracht van de IE-rechten en een nog finaal overeen te komen samenwerkingsovereenkomst gelegd, er is enkel gewezen op betaling van € 84.343,53. Roxal kan zich vanaf datum betaling € 84.343,54 (25 januari 2016) niet meer beroepen op inbreuk op haar IE-rechten: vanaf 25 januari 2016 is Roxal verplicht daadwerkelijke rechtsgeldige overdracht IE-rechten te bewerkstelligen. Geen inbreuk op IE-rechten Roxal: onvoldoende gemotiveerd dat IE-rechten vóór 25 januari 2016 zijn geschonden.

 

OVEREENKOMSTEN

 

WPS is actief op het gebied van ontwerp, fabricage, installatie, onderhoud en reparatie van parkeersystemen en toegangscontrolesystemen.Sinds 1990 werken partijen met elkaar samen, waarbij Roxal op bestelling van WPS metalen onderdelen leverde ten behoeve van parkeersystemen. In 2011 zijn partijen met elkaar in gesprek gegaan over de wens van WPS om haar parkeersysteem te vernieuwen. Dit heeft geleid tot het ParkAdvance-systeem. Partijen verschillen van mening over de vraag of  de IE-rechten op dit systeem aan WPS zijn overgedragen. Volgens Roxal is dat niet het geval en maakt WPS inbreuk op haar IE-rechten ten aanzien van het ParkAdvance systeem.

 

Roxal stelt dat de IE-rechten niet zijn overgedragen bij de overeenkomst van 22 januari 2016, omdat zou zjin afgesproken dat eerst nog een samenwerkingsoveenkomst moest worden afgesloten. De rechtbank oordeelt dat de IE-rechten bij overeenkomst van 22 januari 2016 aan WPS moesten worden overgedragen. Dit doet hij gelet op de tekst van de overeenkomst en een brief van Roxal van 5 januari 2016, waarin niet de relatie tussen de overdracht van de IE-rechten en een nog finaal overeen te komen samenwerkingsovereenkomst is gelegd. Er is enkel gewezen op de betaling van de ontwikkelkosten. Vervolgens wordt overwogen dat nog geen sprake is geweest van een rechtsgeldige overdracht van de IE-rechten en dat deze had moeten plaatsvinden op het moment dat WPS het bedrag van € 84.343,54 had betaald. Dit is gebeurd op 25 januari 2016. Hierdoor kan Roxal zich enkel op inbreuk op haar IE-rechten beroepen voor de periode vóór 25 januari 2016. Er is echter onvoldoende gemotiveerd dat er inbreuk is gemaakt op de IE-rechten van Roxal voor deze datum. WPS wordt wel veroordeeld om rente over een factuur betalen. In reconventie wordt de vordering die stelt dat sprake is van onverschuldigde betaling van een geldbedrag van € 58.538,59 aan Roxal afgewezen.

 

IEPT20190306, Rb Oost-Brabant, Roxal v WPS

 

(kopie originele vonnis)