Website jheronimusbosch.org maakt geen inbreuk op (auteurs)recht eiser

Print this page 19-03-2019
IEPT20190307, Rb Amsterdam, Stichting Bosch
(Met dank aan Lucas de Groot en Nathalie Noesen, TaylorWessing)

Vooralsnog geoordeeld dat website A een gemeenschappelijk goed is van eiser en andere leden BRCP team : voldoende aannemelijk dat website A een product is van gezamenlijke inspanningen van [eiser] en de andere leden van het BRCP team. Auteursrecht eiser op website A onvoldoende aannemelijk: m.b.t. ‘curtain viewer’, stitchen en registreren geldt dat meer gaat om hanteren bepaalde werkwijze dan om auteursrechtelijk beschermde werken, m.b.t. gestitchte beelden, codes en gebruikersinterface geldt dat daar foto’s van [naam 10] aan ten grondslag liggen, mogelijk sprake van gemeenschappelijk (auteurs-)recht. BRCP kan niet worden verboden voor  website B de onder de voormalige samenwerking tot stand gekomen onderdelen van website A, ook als deze werken bevat waarvan eiser maker is en zelfs als deze (deels) auteursrechtelijk beschermd zijn, te kunnen gebruiken: meegewogen dat BRCP noodgedwongen website B in de lucht heeft moeten brengen omdat op vooravond van tentoonstelling nog geen overeenstemming was over aanpassing website A, groot belang BRCP dat website tot 10 maart 2019 (einddatum tentoonstelling) voor publiek beschikbaar blijft en comparitie bodemprocedure op afzienbare termijn zal plaatsvinden.

 

AUTEURSRECHT

 

Kort geding. BRCP Bosch Research and Conservation Project (“BRCP”) is in 2010 opgericht met als doel de verdieping van de kennis van het werk van Jheronimus Bosch door middel van nieuw internationaal wetenschappelijk onderzoek, waarbij de nadruk ligt op objectonderzoek met modern technische hulpmiddelen. Hiertoe is in een door BRCP samengesteld team onderzoek gedaan naar het werk en de werkwijze van Bosch. Op enig moment is eiser bij het project betrokken geraakt. Eiser heeft zich binnen het team onder meer bezig gehouden met de ontwikkeling van een drietal websites, waaronder de zogenoemde Publieke Website, waarop de werken door het publiek zouden kunnen worden bekeken met gebruikmaking van moderne technieken. De publieke website, zoals BRCP die voor ogen had, is er niet gekomen. Wel heeft eiser een rudimentaire versie van de Publieke Website openbaar gemaakt (“website A), onder de domeinnaam boschproject.org. BRCP heeft eiser verzocht om bepaalde aanpassingen te maken aan de website, zodat de website zou worden zoals BRCP van het begin af aan voor ogen had. Daarnaast heeft BRCP eiser verzocht om de resultaten van het vervolgonderzoek na 2016 te incorporeren in de website. De verzoeken zijn niet ingewilligd, hetgeen heeft geleid tot een eerdere kort geding van 12 september 2018 (IEPT20180912). Hier werd eiser veroordeeld om alsnog mee te werken aan doorontwikkeling van de website. Ook moest de domeinnaam aan de gemeenschap worden overgedragen. BCRP heeft op 29 november 2018, vlak voor de aanvang van de nieuwe tentoonstelling een website gelanceerd www.jheronimusbosch.org (“website B), waarmee wordt voortgeborduurd op website A. Eiser stelt o.m. dat website B inbreuk maakt op zijn auteursrechten. De vorderingen worden afgewezen.

 

De voorzieningenrechter stelt voorop dat website A niet los kan worden gezien van de samenwerking van partijen in het kader van het project. De voorzieningenrechter neemt dan ook – net zoals in het vonnis van 12 september 2018 (IEPT20180912) aan dat sprake is van een gemeenschappelijk goed van eiser en de andere leden van het BRCP team. Het kan volgens de voorzieningenrechter hoe dan ook BRCP niet worden verboden om ten behoeve van website B de onder de voormalige samenwerking tot stand gekomen onderdelen van website A, ook als deze werken bevat waarvan eiser maker is en zelfs als deze (deels) auteursrechtelijk beschermd zijn, te kunnen gebruiken. Hierbij wordt meegewogen dat BRCP noodgedwongen de website B in de lucht heeft moeten brengen omdat op de vooravond van de tentoonstelling nog geen overeenstemming over de aanpassing van website A was bereikt. Ook wordt meegewogen dat BRCP een groot belang erbij heeft dat de website tot de einddatum van de tentoonstelling, 10 maart 2019, voor het publiek beschikbaar blijft en dat de comparitie in de bodemprocedure op afzienbare termijn zal plaatsvinden.

 

IEPT20190307, Rb Amsterdam, Stichting Bosch

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:1739