Inbreuk op handelsnaam door vermelding op website na beëindigen overeenkomst

Print this page 28-05-2019
IEPT20190313, Rb Amsterdam, LS Advocaten

LS Advocaten (een marketing bedrijf dat geen advocatenkantoor is) is buiten overeenkomst getreden door telefoonnummer van LS Advocaten te koppelen aan kantoor [maatschap], waardoor bellers niet bij dat kantoor, maar bij LS terechtkomen. Inbreuk op handelsnaam [maatschap] (verwarringsgevaar):   bezoekers kwamen bij invoeren zoektermen [eiseres sub 1] en/of [eiseres sub 2] recent nog steeds bij LS uit en LS werd geruime tijd nadat [maatschap] ondubbelzinnig aan LS had meegedeeld daarvan niet gediend te zijn met [maatschap] geassocieerd. Geen belang meer bij vorderingen m.b.t. telefoonnummer en website LS: geen reden te twijfelen aan toezegging LS dat zij telefoonnummer zal overdragen en het staat onvoldoende vast dat LS tekort is geschoten inzake offline halen contactgegevens [maatschap]. Verstrekking van alle ontvangen oproepen op 010-nummer toegewezen: nodig voor vaststelling schade, geen inbreuk op privacy bellers, aangezien het gaat om bellers die al met [maatschap] in contact wilden komen.

 

ONRECHTMATIGE DAAD - HANDELSNAAMRECHT

 

Kort geding. [maatschap] heeft in de zomer van 2014 een overeenkomst gesloten met de Coöperatie Advocaten Strafrecht Netwerk U.A., die de website www.ls-advocatenstrafrecht.nl exploiteerde. LS Advocaten is geen advocatenkantoor, maar een marketingbedrijf. In de overeenkomst is bepaald dat het deelnemende advocatenkantoor voor de opgegeven voorkeursregio exclusief de ontvangen reacties doorgestuurd krijgt en voor andere regio’s op non-exclusieve basis. De deelnemende advocatenkantoren betalen een vergoeding aan de Coöperatie, tegen een wisselend tarief. Op enig moment heeft LS het telefoonnummer [telefoonnummer] (exclusief) gekoppeld aan [maatschap]. [maatschap] heeft de overeenkomst later ontbonden, omdat nauwelijks strafzaken werden doorverwezen en omdat LS zich zou voordoen als [maatschap] , daarmee adverteert en zo (potentiële) cliënten misleidt. [maatschap] stelt in dit kort geding onder meer dat sprake is van inbreuk op haar handelsnaam.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat LS Advocaten buiten de overeenkomst is getreden door het telefoonnummer van LS Advocaten te koppelen aan het kantoor [maatschap], waardoor bellers niet bij dat kantoor, maar bij LS terechtkomen en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld. Ook wordt geoordeeld dat sprake is van inbreuk op de handelsnaam [maatschap], omdat sprake zou zijn van verwarringsgevaar. Bezoekers kwamen bij het invoeren van de zoektermen  [eiseres sub 1] en/of [eiseres sub 2] recent nog steeds bij LS uit en LS werd geruime tijd nadat [maatschap] ondubbelzinnig aan LS had meegedeeld daarvan niet gediend te zijn met [maatschap] geassocieerd. [maatschap] heeft echter geen belang meer bij haar vorderingen inzake het telefoonnummer en de website van LS. Er is geen reden om te twijfelen aan de toezegging van LS dat zij het telefoonnummer aan [maatschap] zal overdragen en het staat onvoldoende vast dat LS tekort is geschoten inzake het offline halen van de contactgegevens van [maatschap]. De gevorderde verstrekking van alle ontvangen oproepen op het 010-nummer wordt wel toegewezen, omdat [maatschap] daar belang bij heeft om de schade vast te stellen. Dat dit in strijd zou zijn met privacybelangen van de bellers, zoals LS heeft gesteld, gaat niet op, aangezien het gaat om bellers die beoogden met [maatschap] in contact te komen en er geen reden is om te veronderstellen dat [maatschap] als advocaten de privacybelangen van hun (potentiële) cliënten niet zullen respecteren.

 

IEPT20190313, Rb Amsterdam, LS Advocaten

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:1852