€ 149,06 schadevergoeding voor zonder toestemming plaatsen van Food & Lifestyle foto

Print this page 03-05-2019
IEPT20190313, Rb Midden-Nederland, Foodfoto

Auteursrechtinbreuk en inbreuk op persoonlijkheidsrechten door zonder toestemming plaatsen van Food & Lifestyle foto in gewijzigde vorm op website: gebruik van de foto zonder daartoe strekkende licentie. € 149,06 schadevergoeding en € 26,25 voor gemaakte onderzoeks/opsporingskosten: aansluitend bij tarievenlijst 2015 van Stichting Foto Anoniem met een korting van 25% nu de foto op een subpagina heeft gestaan. Proceskosten volgens liquidatietarief: eenvoudige inbreukkwestie, met beperkt feitencomplex zonder uitgebreid inhoudelijk verweer.

 

AUTEURSRECHT - PROCESRECHT

 

Eiseres exploiteert een onderneming die onder meer online Food & Lifestyle foto’s aanbiedt, waaronder de foto waarvan gedaagde in april 2016 een uitsnede op haar website heeft geplaatst zonder een daartoe strekkende licentie.

 

De kantonrechter is van oordeel dat gedaagde door de foto zonder toestemming van eiseres in gewijzigde vorm op haar website openbaar te maken een inbreuk heeft gemaakt op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiseres en daarmee onrechtmatig handelt.

 

De kantonrechter gaat uit van het gemiddelde van de tarieven van de Stichting Foto Anoniem die gelden voor gebruik van een foto in diverse pixelmaten tot één week op een website met een .nl domeinnaam. Dit komt neer op € 198,75. Hier wordt een korting van 25% op toegepast nu de foto op een subpagina van de website heeft gestaan. De schadevergoeding komt neer op € 149,06.

 

Ook de kosten voor onderzoek naar en opsporing van een auteursrechtinbreuk komen voor vergoeding in aanmerking. Uitgaande van een uurtarief van € 105,00 per uur komt de schadepost op een bedrag van € 26,25 nu er 15 minuten aan is besteed.

 

IEPT20190313, Rb Midden-Nederland, Foodfoto

 

ECLI:RBMNE:2019:1069