€ 248,44 schadevergoeding voor zonder toestemming plaatsen van Food & Lifestyle foto

Print this page 03-05-2019
IEPT20190313, Rb Midden-Nederland, Foodfoto II

Auteursrechtinbreuk en inbreuk op persoonlijkheidsrechten door zonder toestemming in gewijzigde vorm en zonder naamsvermelding openbaar maken van foto op website: gedaagde is aansprakelijk door het exploiteren eenmanszaak  welke opdracht heeft gegeven voor de content op de website. € 248,44 (€ 198,75 schadevergoeding met 25% opslag) en € 26,25 voor gemaakte kosten: aansluitend bij tarievenlijst 2015 van Stichting Foto Anoniem en opslag wegens geleden schade voor ontbreken naamsvermelding en gebruik in bewerkte vorm. Proceskosten volgens liquidatietarief: eenvoudige inbreukkwestie, met een beperkt feitencomplex zonder uitgebreid inhoudelijk verweer.

 

AUTEURSRECHT - PROCESRECHT

 

Eiseres exploiteert een onderneming die onder meer online Food & Lifestyle foto’s aanbiedt, waaronder de foto waarvan gedaagde een uitsnede op haar website heeft geplaatst zonder een daartoe strekkende licentie.

 

De kantonrechter concludeert dat de foto zonder toestemming van eiseres in gewijzigde vorm en zonder naamsvermelding op de website openbaar is gemaakt. Daardoor is er inbreuk gemaakt op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiseres.

 

De kantonrechter gaat uit van het gemiddelde van de tarieven van de Stichting Foto Anoniem die gelden voor gebruik van een foto in de verschillende pixelmaten voor de kortste plaatsing, te weten tot één week, op een website met een.nl domeinnaam. Dit komt neer op € 198,75 per foto. Daarnaast acht de kantonrechter het redelijk om naast het bedrag aan gederfde licentiekosten een opslag van 25% te hanteren als vergoeding voor geleden schade vanwege het ontbreken van de naamsvermelding en het gebruik in bewerkte vorm. De opslag bedraagt € 49,69 per foto.

 

De kosten voor onderzoek naar en opsporing van een auteursrechtinbreuk komen eveneens in aanmerking voor vergoeding en bedragen € 26,25.

 

IEPT20190313, Rb Midden-Nederland, Foodfoto II

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:1068