Geen inbreuk op auteursrecht of exploitatierecht op software wegens geldig gebruiksrecht

Print this page 21-03-2019
IEPT20190313, Rb Oost-Brabant, Allgeier v GAC
(Met dank aan Luuk Jonker, Holla Advocaten)

Naar welk recht de vraag beantwoord moet worden of het Duitse Allgeier rechthebbende is van software waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt kan in het midden blijven: Allgeier is ofwel rechthebbende van de auteursrechten op de software (Nederlands recht) dan wel rechthebbende van de exclusieve en volledige exploitatierechten op de software (Duits recht). GAC maakt geen inbreuk op het auteursrecht of exploitatierecht van Allgeier nu zij een geldig gebruiksrecht heeft op grond van een niet beëindigde overeenkomst met een failliete vennootschap: faillissement raakt overeenkomst naar Duits recht niet rechtstreeks maar geeft curator een keuzerecht om de overeenkomst niet na te komen, curator heeft hiervan geen gebruik gemaakt, omstandigheid auteursrechten of exploitatierechten op de software ná het faillissement zijn overgegaan op Axol en daarna Allgeier maakt dit niet anders.

 

IE-GOEDERENRECHT

 

Allgeier stelt dat GAC inbreuk maakt op haar auteursrechten, doordat zij software die door het failliete BOG (alle vermogensbestanddelen zijn overgegaan op Axol en later Allgeier) is ontwikkeld zonder toestemming van Allgeier aan haar klanten in licentie geeft/verkoopt/ of anderszins ter beschikking stelt.

 

De rechtbank overweegt dat de vraag naar welk recht de vraag of het Duitse Allgeier rechthebbende is van software moet worden beantwoord in het midden kan blijven. Allgeier is volgens de rechtbank ofwel rechthebbende van de auteursrechten op de software (Nederlands recht) dan wel rechthebbende van de exclusieve en volledige exploitatierechten op de software (Duits recht).

 

Volgens de rechtbank kan echter niet worden aangenomen dat GAC inbreuk maakt op het auteursrecht of exploitatierecht van Allgeier nu GAC een geldig gebruiksrecht heeft op grond van een niet beëindigde overeenkomst met het inmiddels failliete BOG. Een faillissement raakt een overeenkomst naar Duits recht (partijen gaan er op dit punt beide vanuit dat Duits recht van toepassing is) niet rechtstreeks maar geeft curator een keuzerecht om de overeenkomst niet na te komen. De curator heeft hiervan geen gebruik gemaakt. Dit betekent naar het oordeel van de rechtbank dat GAC een geldig gebruiksrecht heeft verkregen, dat door Allgeier gerespecteerd dient te worden. De omstandigheid dat auteursrechten of exploitatierechten op de software ná het faillissement zijn overgegaan op Axol en daarna Allgeier maakt dit volgens de rechtbank niet anders. Het gebruik dat GAC heeft gemaakt van de betreffende software levert dan ook geen inbreuk op het auteursrecht/exploitatierecht van Allgeier op, zo concludeert de rechtbank.

 

De IEPT-versie volgt.

 

(kopie originele vonnis)